Online třídní schůzky 1. čtvrtletí

Online třídní schůzky za 1. čtvrtletí školního roku 2021/2022 se uskuteční v těchto termínech:

  • 1. stupeň – středa 10.11.2021
    • 1. a 2. ročník v 16:00 hodin
    • 3 – 5. ročník v 17:00 hodin
  • 2. stupeň – čtvrtek 11.11.2021
    • 6. a 7. ročník v 16:00 hodin
    • 8. a 9. ročník v 17:00 hodin

Online třídní schůzky budou probíhat v prostředí Microsoft Teams. Bližší informace předají třídní učitelé prostřednictvím školního informačního systému dm Software.

Konzultace s jednotlivými vyučujícími si zákonní zástupci mohou domluvit individuálně (je nutné vyučujícího kontaktovat na pracovním emailu).

Mgr. Jarmila Malíková