Návštěva Muzea strašidel

Měsíc listopad je v našem oddělení školní družiny měsícem strašidel. Postupně se seznamujeme z různými druhy strašidel, ale nejvíce jsme se zaměřili na ty, které se vyskytují na Valašsku.

Ve Středisku volného času Domeček ve Valašském Meziříčí je vybudováno muzeum právě s vyobrazením nadpřirozených bytostí, které jsou spojeny s pověstmi a bájemi z Valašska.  Tyto „strašidla“ jsou zde vyobrazeny v jejich životní velikosti a pocit tajemna navozuje osvětlení společně se zvukovou kulisou. U každé bytosti je cedule, která vypovídá o jeho charakteru i pověsti, která se k němu vztahuje.

Můžeme se zde potkat s čertem, který nedaleko Valašského Meziříčí ve vesnici Jarcová zanechal obrovský kámen zvaný Jarcovská kula, s drakem z Velkých Karlovic, jehož rozpětí křídel dosahuje až 6 metrů. Dále zde máme možnost shlédnout vodníka, víly Hůkalky, divoženky, baziliška, černokněžníka a další nadpřirozené bytosti.

Na tuto návštěvu se děti moc těšily, některé se malinko obávaly, ale všichni jsme si ji náramně užili.

Ing. Veronika Vašíčková, Romana Kachtíková – vychovatelky školní družiny