Žákovský parlament ve školní družině

Skupinka žákyň žákovského parlamentu z 9. C Barbora Novosadová, Karin Klosová, Aneta Filipová a Soňa Jasná připravily v rámci své parlamentní činnosti krásný podzimní program pro účastníky 4. oddělení ŠD.

Navštívily nás v úterý 30. 11. 2021 a strávily v našem oddělení hodinku naplněnou pečlivě připraveným výchovně vzdělávacím programem pro děti 2. a 3. ročníku. Tématem byl podzim. Nejprve děti prošly zábavnou formou pracovním listem spojeným s obecnými znalostmi o podzimu.

Další okruh znalostí se týkal praktických ukázek podzimních přírodnin spojených s dotazy o jejich názvu či zařazení.  Následovala mini soutěž o tradičních svátcích, které na podzim máme. Jsem ráda, že děti 4. oddělení se ukázaly nejen bystrými, ale i znalé věci podzimních.

Děvčata z žákovského parlamentu projevily nejen empatii k dětem, kterým se podzimní vědomosti pletly s těmi zimními, ale hlavně šikovně zvládly roli mentorek a přenesly se přes most trémy přestoupit před mladší žáky, sjednat si klid a získat jejich pozornost.

Těšíme se, že tato spolupráce bude pokračovat i na další témata a děkujeme paní učitelce Mgr. Aleně Ešlerové, za nápad a organizaci propojit činnosti žákovského parlamentu se školní družinou.

Olga Nejedlá, 4. oddělení ŠD