Třídní schůzky za I. pololetí školního roku 2021/2022

Třídní schůzky z důvodu platných hygienických opatření proběhnou opět online v prostředí aplikace Microsoft Teams.

II. stupeň

  • 6.1.2022 v 16:00 hod. třídy 6. a 7. ročníku
  • 6.1.2022 v 17:00 hod. třídy 8. a 9. ročníku

I. stupeň

  • 12.1.2022 v 16:00 hod. třídy 1. a 2. ročníku
  • 12.1.2022 v 17:00 hod. třídy 3., 4. a 5. ročníku

Bližší informace předají třídní učitelé formou zprávy v aplikaci dm Software.

V případě potřeb konzultací s ostatními pedagogy je nutné předem kontaktovat vyučující na pracovním emailu a dohodnout si termín konzultace.