Archeologie Valašska

Ve středu dne 2.3. jsme se s dětmi ze školní družiny ZŠ Vyhlídka vydali na cestu archeologie do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Po příchodu nás přivítal pan archeolog, který nás uvedl na terasu za zámkem. Zde měl pro nás připraveny různé druhy kamenů a nástrojů, které lidé používali v pravěku k usnadnění jejich běžného života. O těchto předmětech poutavě hovořil a svůj výklad doprovázel praktickou ukázkou jednotlivých předmětů.

Pan archeolog si dále účastníky rozdělil do tří družstev, pro které byly připraveny jednotlivé úkoly. Na prvním stanovišti bylo úkolem poskládat části kamene zpět do původního tvaru. Další stanoviště dětem představilo nástroj, který byl předchůdcem luku a šípu. Jeho použití si děti mohly samy vyzkoušet při strefování se do makety mamuta. Na posledním stanovišti děti čekal detektor kovu, kterým mohly objevovat ukryté poklady.

Lektorský program byl povedený a dětem se velice líbil. Návštěvu muzea brzy zopakujeme.

Veronika Vašíčková – vychovatelka 2.oddělení