Žáci školní družiny předčítají budoucím prvňáčkům pohádky

V měsíci březnu začala skupinka šesti žáků z 2. B docházet do Mateřské školy Kraiczova, kde pravidelně každé pondělí čte ve dvou třídách dětem krátké pohádky před spaním.

Touto cestou chtějí naši žáci budoucím prvňáčkům ukázat a zároveň je motivovat, že již v druhé třídě budou moci přečíst svým rodičům, prarodičům, ale i kamarádům nějakou pěknou knížku. Na závěr každé návštěvy děti dostanou omalovánky, které se vždy vztahují k dané pohádce a ty si mohou po odpoledním odpočinku vymalovat.

Všem dětem děkujeme za spolupráci.

Kachtíková Romana, Vašíčková Veronika – vychovatelky ŠD