Den zdraví ve školní družině

Ve středu 30. 3. 2022 proběhl na naší škole Den zdraví. Na dopolední projektové vyučování navazoval odpolední program pro děti ze školní družiny, pro které byl připraven bohatý program, jímž je provázeli jejich starší spolužáci. V prostorách naší školy bylo vytvořeno celkem 6 stanovišť, z nichž každé mělo své specifické zaměření.

Stanoviště POKUSŮ umožnilo žákům nahlédnout do tajuplného světa chemie. Díky zajímavým pokusům se žáci nejen dozvěděli několik nových informací, ale především si užili spoustu zábavy! Na stanovišti MIKROSVĚTA nás přivítal svět malých rozměrů. Zde děti zjistili, že i v něčem tak malém, jako je kapka vody, existují drobné organismy, ze kterých se, ačkoliv jsou pouhým okem neviditelné, pod mikroskopem stávají zajímaví živočichové rozmanitých tvarů. Na stanovišti OPERACE JAAU! jsme si změřili svůj krevní tlak a tepovou frekvenci. Zabývali jsme se problematikou první pomoci. Připomněli jsme si, že první pomoc tvoří v podstatě jen dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku. Stanoviště ROBOTIKY nás zavedlo do světa polytechniky, která u žáků rozvíjí jemnou motoriku, kreativitu při hledání alternativních řešení, jejich tvůrčí schopnosti, představivost a fantazii. Při skupinové práci si žáci mohli také zdokonalit své sociální a komunikační dovednosti. Hlavním cílem stanoviště SPORTU bylo přispět k všestrannému a harmonickému rozvoji žáka z hlediska pohybových dovedností. Pro žáky zde byly připraveny překážkové dráhy či pohybové soutěže. Posledním stanovištěm byla KREATIVNÍ DÍLNIČKA, jež měla za úkol rozvíjet fantazii, kreativitu, elementární grafickou zručnost a výtvarné technické dovednosti dětí.

Celé odpoledne probíhalo velmi dobře. Přestože venku nesvítilo slunce, Den zdraví nás příjemně nabil energií i dojmy.

Všem žákům 2. stupně, kteří se podíleli na organizaci odpoledne pro školní družinu, velmi děkujeme! Svůj důležitý úkol, kterým bylo provést své mladší spolužáky Dnem zdraví, zvládli na jedničku…

Mgr. Radka Nedvěd Marjaková