Kvíz Královny koloběžky

Jak již samotný nadpis napovídá, děti ze školní družiny ZŠ Vyhlídka se vydaly do městské knihovny ve Valašském Meziříčí soutěžit o post Královny koloběžky.

Po příchodu do knihovny nás přivítala paní knihovnice, která děti zavedla do příjemné připravené části oddělení knihovny sloužícího pro lektorské programy. Zde došlo k rozdělení dětí do několika skupin, které pak mezi sebou vzájemně soupeřily. Poté jsme si poslechli pohádku o znesvářených sousedech, chytré rybářově dceři Zdeničce a králi, který se nechával jejími kousky doběhnout. Jednalo se o známou pohádku Královna koloběžka. Po ukončení pohádky následoval kvíz, který byl složen z několika otázek nejen o této pohádce. Za správnou odpověď jednotlivé družstva získávala body. Družstvo, které nasbíralo nejvíce bodů, získalo diplom a také sladkou odměnu.

V další části žáci měli možnost si knihovnu prohlédnout a popřípadě vypůjčit knihu. Program byl pěkně připravený a tímto bychom za kolektiv vychovatelek chtěly poděkovat p. knihovnicím za pěkně strávené odpoledne.

Za kolektiv vychovatelek Veronika Vašíčková