Elektronické omluvenky

  • Při psaní „Nové omluvenky“ si vybíráte  ze seznamu „Důvod absence“.
  • Do „Dalšího sdělení“ dopíšete, že přebíráte zodpovědnost (v případě, že dítě odchází dříve z výuky). Stejně tak, pokud jako důvod absence dítěte zvolíte možnost „Jiné důvody“, bylo by vhodné do „Dalšího sdělení“ specifikovat konkrétní důvod absence.