Testování klíčových kompetencí 2012/13 – 8.ročník

Projekt testování kompetencí byl realizován od 11.3. do 22.3.2013, zapojilo se do něj celkem 166 škol z celé ČR a 5 249 žáků. Žáci osmých tříd – VIII.A ( 26 žáků), VIII.B ( 21 žáků ) byli testováni na úroveň KKII, každý z testů obsahoval úlohy prověřující všechny klíčové kompetence; součástí testů byla i dotazníková část prověřující postojovou složku každé z kompetencí.

Naše škola se svými výsledky v testu klíčových kompetencí řadí mezi průměrné školy, máme lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že průměrné výsledky měli naši žáci ve všech kompetencích – komunikativní, sociálněpersonální, k učení, k řešení problémů, občanské i pracovní.

Průměrný percentil VIII.B je 45, což je o 4 percentily méně, než dosáhla VIII.A, a asi o 2 percentily méně, než je průměrný percentil všech žáků 8. ročníku ZŠ.

V kompetenci komunikativní VIII.B dosáhla 42 percentil (VIII.A- 35, průměr 42 percentil),

v kompetenci sociálněpersonální  VIII.B – 45 percentil (VIII .A -51, průměr 45 percentil),

v kompetenci k učení VIII.B – 35 percentil (VIII .A- 42, průměr 43 percentil),

v kompetenci k řešení problémů  VIII.B – 50 percentil (VIII .A- 38, průměr 43 percentil),

v kompetenci občanské VIII.B – 38 percentil (VIII .A- 44, průměr 40 percentil) ,

v kompetenci pracovní VIII.B – 46 percentil (VIII.A- 50, průměr 43 percentil).

V kompetenci k učení a občanské kompetenci žáci naší školy dosáhli průměrného výsledku jako u všech škol stejného typu, v ostatních kompetencích je jejich výsledek lepší, nejvyššího skóre dosáhli v kompetenci k řešení problémů – 50 percentil (průměr 43 percentil).

Žáci také vyplňovali tzv. dotazníkovou část, kde byly sledovanými oblastmi ekologické chování, studijní návyky, pozitivní vztah k budoucnosti, pozitivní vztah ke kultuře, sociální dovednosti, tolerance a respektování ostatních a vyrovnané sebepojetí.

Z dotazníků vyplynulo toto:

•          pozitivní vztah ke kultuře – pouze 20% žáků bylo za poslední rok cca 3x v divadle, hrad či jinou historickou památku navštívilo za poslední rok více než 6x cca 25% žáků a na výstavě či v muzeu bylo za poslední rok více než 6x asi 5 procent, přibližně 32% žáků přečte 2 knihy měsíčně, více než 30% žáků nepřečte za měsíc knihu žádnou

•          používání multimédií a příprava na výuku – téměř denně 50% žáků používá internet k hledání informací, 30% žáků využívá počítač k tomu, aby jim pomohl s učením, 80% žáků denně používá elektronickou komunikaci, 25% žáků sleduje téměř denně vzdělávací pořady v televizi a 55% žáků se denně připravuje doma na výuku

•          pozitivní vztah k vlastní budoucnosti  – 90% žáků rozhodně souhlasí s tím, že by chtěli v životě něčeho dosáhnout, 20% žáků má konkrétní představu o svém budoucím uplatnění a 70% žáků by si rozhodně přálo, aby jejich práce byla přínosná pro společnost

•          ekologické chování – 25% žáků rozhodně doma nenechává nikdy zbytečně svítit žárovku a stejné množství žáků doma rozhodně třídí odpad

•          tolerance a respektování ostatních – 30% žáků tvrdí, že oni nebo jejich rodina přispěli vloni na dobročinné účely, 65% z nich souhlasí s tvrzením, že všechny lidské rasy mají stejná práva a 80% žáků se domnívá, že všichni lidé si zaslouží, aby se s nimi zacházelo v souladu se základními lidskými právy

•          pozitivní studijní návyky – pouze 10% žáků rozhodně tvrdí, že se při učení snaží dát si do souvislostí novou látku s tím, co se již učili dříve, 30% žáků se snaží dopředu si ujasnit, co se mají vlastně naučit, 0% žáků rozhodně tvrdí, že je učení nebaví (45% z nich s tímto tvrzením spíše souhlasí), 25% žáků se ztotožňuje s tím, že když se pro něco rozhodnou, tak se jim to i podaří, pouze 20% žáků se připravuje na výuku pravidelně a 10% žáků se snaží naučit se co nejvíce věcí naučit nazpaměť

•          sociální dovednosti – 80% žáků má rádo lidi kolem sebe, 15% z nich uvádí, že raději dostávají odměnu za práci ve skupině než za svoji, 15% žáků uvádí, že existuje mnoho lidí, které nenávidí, 10% žáků tvrdí, že se s mnohými jejich spolužáky nedá vyjít a pouhých 5% odpovídá, že nemají trpělivost poslouchat názory ostatních

•          vyrovnané sebepojetí – 25% žáků rozhodně souhlasí s tím, že jsou sami se sebou spokojeni, 10% z nich se domnívá, že lidé kolem nich jsou úspěšnější než oni sami a 0% z nich by si přálo být někým jiným (15% s tímto tvrzením spíše souhlasí)

Každý testovaný žák obdržel individuální zprávu, ve které byly zpracovány výsledky za jednotlivé testované části. Zpráva byla předána zákonným zástupcům.

 

Ve Valašském Meziříčí 28.6.2013        Mgr. Jarmila Malíková ( zástupce ředitelky školy)