Zábavná odpoledne s žákovským parlamentem na ZŠ Vyhlídka

Žákovský parlament má na naší škole dlouholetou tradici. Členy žákovského parlamentu tvoří žáci 6. až 9. ročníků naší školy. Každý měsíc probíhá schůzka se školním metodikem prevence, kde se probírají různá témata týkající se života v naší škole. V měsíci říjnu jsme se domluvili, že bychom vytvořili zábavný a zároveň vzdělávací program pro mladší žáky navštěvující školní družinu. V měsíci listopadu došlo k jejich realizaci.

Programy byly zaměřeny na podzim a zdravou stravu, korespondovaly tak s měsíčními tématy jednotlivých oddělení družin. V podzimním tématu si děti ze školní družiny se staršími žáky povídaly, zvládly i kreativní tvoření v podobě strašidelných podzimních masek. Žáci se dočkali také čtení tajemných příběhů a následnou práci s přečteným textem, poznávání podzimních plodů, listů, ale také vysvětlování podzimních pranostik. Velmi ocenili také práci na stanovištích, kde plnily různé úkoly, za které byli oceňováni samolepkami. V rámci tématu zdravé stravy si zahráli množství zábavných pohybových her.

Velmi bych chtěla ocenit přístup členů žákovského parlamentu a jejich spolužáků, kteří se na listopadovém programu podíleli. Prokázali kreativitu, schopnost spolupráce, zhotovili řadu pomůcek, dokázali vysvětlit postupy her a jednotlivých úkolů. Cením si času a nadšení, který věnovali na detailní přípravu programu. A za to jim patří dík. Všichni zúčastnění žáci byli odměněni nejen dobrým pocitem ze skvěle připravených programů a výborně odvedené práce, ale také pochvalami třídních učitelů.

Mgr. Alena Ešlerová