Návštěva Pevnosti poznání v Olomouci

Dne 4. 11. 2021 navštívili žáci 8. ročníků ZŠ Vyhlídka Interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého v Olomouci – Pevnost Poznání v rámci podpory projektu EU  Šablony III. Hlavním cílem tohoto science centra je přibližovat vědu a výzkum všem věkovým kategoriím zábavnou formou. Naši žáci se tak mohli bavit a zároveň vzdělávat prostřednictvím interaktivních vědeckých expozic.

Hlavními cíli naší návštěvy byly dva vzdělávací programy zaměřené na biologii a chemii. V přírodovědném workshopu jsme se dozvěděli zajímavosti ze života zvířat z České republiky, ale i ze zemí nám vzdálených a exotických. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací. Na vlastní kůži jsme se seznámili s hady, bichirem, axolotlem, kuňkami i strašilkami.

V chemickém workshopu jsme se vydali po stopách badatelsky orientované výuky, jednoho ze současných moderních trendů výuky. Rozluštili jsme záhadu neznámé chemické látky pomocí jednoduchých laboratorních postupů.

Oba vzdělávací programy kladly důraz na rozvoj klíčových kompetencí a provázanost teorie s praktickým poznáváním přírody dle RVP. Pevnost poznaní je zkrátka místo, kde věda ožívá a přibližuje danou problematiku interaktivním a moderním způsobem. Díky hravému objevování přírodních a společenských jevů, jsme se doslova dotkli vědy…

Vzdělávací program byl završen prohlídkou historického jádra Olomouce s pamětihodnostmi na Horním náměstí. Žáci si zde mohli prohlédnout například radnici z 15. století s orlojem, barokní kašny či sloup Nejsvětější Trojice z 18. století, který je spolu s dominantou Olomouce, majestátní katedrálou svatého Václava, zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Mgr. Radka Nedvěd Marjaková, Mgr. Jana Adámková