Přednáška z optiky pro VII. ročníky

Dne 1. a 2. listopadu 2021 v rámci projektového dne ve škole pan Tomáš Pečiva, odborný pracovník z hvězdárny Valašské Meziříčí, seznámil naše žáky sedmých ročníků se základními poznatky z optiky. Děti si vyzkoušely sestavení různých tipů dalekohledů, dozvěděly se, kde se mohou potkat s odrazem nebo lomem světla, jak se využívají optické jevy v různých přístrojích a zařízeních. Také se seznámily s rozkladem světla, s barvami duhy neboli světelným spektrem, fatou morgánou, kamerou na noční vidění, světlovodem, lupou, polarizačními brýlemi a dalšími zajímavými experimenty z fyziky sedmého ročníku. Na závěr všichni dostali spektroskop, kterým zjišťovali různé rozložení světelného spektra u různých prvků. Doufáme, že velmi zajímavá přednáška a množství pokusů podpoří u žáků zájem o přírodní vědy a zlepšení jejich prospěchu v těchto nelehkých předmětech.

Mgr. Marcela Holubcová