Den vědy

Dne 1. 6. 2022 proběhl na naší škole první ročník zábavně naučné akce – Den vědy. Na venkovních, ale i vnitřních stanovištích v rámci naší školy byly žákům zajímavým a hravým způsobem přiblíženy různé vědní disciplíny. Hlavním cílem projektového dne bylo nejen ukázat to nejzajímavější ze světa přírodních, technických a společenských věd, ale také cestou tvůrčích expozic popularizovat vědu a ukázat její praktické využití v každodenním životě.

Celá akce byla připravena ve spolupráci s různými odborníky. Hravou a interaktivní formou byla našim žákům přiblížena archeologie pod vedením archeologa Mgr. Samuela Španihela, Ph.D. z Muzea regionu Valašsko. Katedra technické a pracovní výchovy ostravské univerzity pod vedením Mgr. Václava Tvarůžky, Ph. D. představila našim žákům konstrukční hry a práci s astronomickou technikou. Pomocí dalekohledu jsme pozorovali sluneční erupce, a také jsme si mohli vytvořit sluneční hodiny.

Spolek EPKA z Přírodovědecké fakulty OU pod vedením Mgr. Terezy Stachurové se snažil našim žákům přiblížit principy daktyloskopie, trasologie a dalších vyšetřovacích metod, které napomáhají kriminalistům při vyšetřování. Zábavnou formou jsme se dozvěděli o základech dědičnosti a sami si zkusili provést izolaci DNA z ovoce. Naučili jsme se číst genetický kód a dozvěděli jsme se, kde všude je genetika zapotřebí. S environmentálním modelováním a hodnocením povodňového rizika se naši žáci seznámili pod vedením Mgr. Viléma Spálovského. Zkusili jsme si i práci v terénu, a to konkrétně měření na řece Bečvě.    

Pomocí badatelsky orientovaného workshopu si naši žáci změřili tepovou frekvenci v klidovém stádiu i při pohybu. Chemický blok nesl název: „Kyseliny a zásady kolem nás“, kde jsme mimo jiné měřili i pH různých roztoků. Geologická měření v terénu či práce s GPS aplikací zaštítilo stanoviště topografie. Podchytit zájem dětí o technické obory a představit moderní aditivní výrobu měl za cíl 3D tisk. Pomocí kyanotypie, historické fotografické techniky, jsme si vyzkoušeli, jaké to je „fotit“ sluncem.

Žáci prvního stupně nahlédli do mikrosvěta pomocí binokulárních mikroskopů. Hravou a interaktivní formou se nám přiblížil tajuplný svět chemie. Zjistili jsme, že chemie je všude kolem nás, a přestože nás někdy chemické pokusy dokážou naprosto ohromit, jindy umí být chemie i pěkně zrádná. Zorientovat se v daném prostoru, najít stopy a indicie, vyřešit série hádanek a uniknout z místnosti ve stanoveném čase, to všechno museli naši žáci zvládnout, aby úspěšně prošli únikovou hrou. Tu si pro své mladší spolužáky připravili žáci 9. ročníků (Matyáš Vlček, Patrik Kvěťoň a David Kuraň). Zabývali jsme se i problematikou první pomoci. Připomněli jsme si, že první pomoc tvoří v podstatě jen dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku. Elementární grafickou zručnost a výtvarné technické dovednosti rozvíjelo stanoviště malování. Harmonický rozvoj žáka z hlediska pohybových dovedností zaštiťovalo stanoviště sportu.

Pro naše hosty připravil krásné pohoštění Michal Janírek, žák 9. ročníku. Za jeho ochotu mu velmi děkujeme!

Den vědy měl dětem poskytnout nové informace a možnost vyzkoušet si vědeckou práci hravou formou. Pomocí zábavných a interaktivních workshopů jsme se snažili dbát na rozvoj dovedností a kreativního myšlení našich žáků.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem hostům z Ostravské univerzity, Muzea regionu Valašsko, a především našim kolegům za jejich aktivní přístup…

Mgr. Radka Nedvěd Marjaková, Mgr. Tomáš Kocur