Sportovní olympiáda

28. června se na naší škole uskutečnila sportovní olympiáda pro žáky druhého stupně. V 1. kategorii mezi sebou zápolili žáci 6. a 7. ročníků, ve druhé 8. a 9. ročníků. Jednotlivé týmy spolu soupeřily v nejrůznějších disciplínách, které měly prověřit jejich fyzickou zdatnost po všech stránkách – fotbal, pouliční basketbal, skok daleký, běh přes překážky, hod na cíl nebo piškvorky. Celé dopoledne se neslo ve sportovním duchu. V první kategorii se o vítězství dělily třídy 6.B a 7.C, v kategorii druhé pak třídy 9.A a 9.B. Absolutním vítězem celé olympiády s nejvyšším počtem 50 bodů se staly obě třídy 9. ročníku, které si rozdělily sladkou odměnu. Sláva vítězům, čest poraženým.