Školní kolo biologické olympiády

Školní kolo biologické olympiády

Biologická olympiáda je vědomostní soutěž. Jedná se o mimoškolní činnost, jejíž hlavním cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, odborný růst a další vzdělávání v oboru. Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Struktura soutěžních úloh BiO

1. Teoretická část

V této disciplíně je soutěžícím předkládán test vědomostí podle tematického zaměření ročníku. Soutěžící se na dané téma připravují buď z doporučené literatury, nebo ze zpracovaného studijního materiálu.

2. Praktická část

V této disciplíně čekají na soutěžící 3 dílčí úkoly:

a) určování přírodnin – zde soutěžící poznávají typické organismy naší přírody,

b) laboratorní úkoly – ty jsou orientovány na praktické dovednosti soutěžících s mikroskopem nebo lupou a vytvoření laboratorního protokolu,

c) vstupní úkol – na dané téma zpracovávají soutěžící, kteří postupují do okresního kola, zde se hodnotí jak vědomostní, tak formální a jazyková správnost a úprava úkolu.

I v letošním školním roce se žáci naší školy mohli zúčastnit biologické olympiády. Tématem 58. ročníku BiO 2023/2024 pro kategorii C a D bylo ,,Jak se žije v lužním lese“.

Školní kolo proběhlo 18. 1. 2024. Celkem se ho zúčastnilo 12 žáků: Tereza Barošová (6.B), Valentýna Danišová (6.B), Ondřej Bača (6.B), Lubomír Baláž (6.B), Karel Hučík (6.B), Karel Jiříček (6.B), Karel Malík (6.B) a Matyáš Karola (6.B) za kategorii D a Berenika Škrabolová (8.B), Martin Kundrát (8.B), Adam Kundrát (8.B) a Radovan Němec (8.B) za kategorii C.

Skvělého výsledku v kategorii C dosáhl Martin Kundrát. Na druhém místě se umístila Berenika Škrobalová a třetí místo obsadil Radovan Němec.

V kategorii D dosáhl krásného výsledku Ondra Bača. Druhé místo obsadil Kája Jiříček, třetí příčku pak Kája Malík.

Všechny účastníky BiO velice chválíme! Vítězům gratulujeme ke krásnému umístění. Zároveň přejeme mnoho úspěchů v okresním kole BiO, které se bude konat na zdejším gymnáziu.

Mgr. Radka Nedvěd Marjaková