Školní kolo v recitace

     V pondělí 5. 2. 2024 se konalo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Účast byla velmi vysoká, své umění předvedlo celkem 46 žáků. A jak vše dopadlo?

     V nulté kategorii, což jsou nejmladší žáci, tedy prvňáčci, si 3. místo vybojoval Nikolas Bija z 1.A, na 2. místě se umístil Filip Blažek z 1.B a zvítězila Sandra Novosadová z 1.C.

     První kategorii tvoří žáci druhých a třetích tříd, na 3. místě se umístil Martin Pavelka z 2.A, 2. místo patří Anně Štajnerové ze 3.B a jako nejlepší ohodnotila porota výkon Vendelína Křištofa ze 3.A.

     Ve druhé kategorii 3. místo získal Lukáš Groh z 5.B, 2. místo vybojovala Barbora Slováčková z 5.B a prvenství si odnesl Filip Staněk ze 4.A.

     Třetí kategorii představují žáci šestých a sedmých tříd, ve velmi vyrovnaném souboji se o 3. místo rozdělily Gabriela Foltová ze 6.B a Elen Trusinová ze 7.A, 2. místo obsadila Michaela Havranová ze 6.A a vítězkou se stala Kateřina Filgasová ze 7.B. Porota udělila ještě dvě zvláštní ocenění, a to Kristýně Bohušíkové a Biance Škrabolové ze 6.A.

     Čtvrtou kategorii tvoří nejstarší žáci, tady se o první místo podělili Josef Vybíral z 8.C a Ondřej Groh z 9.B.

     Všichni soutěžící si zaslouží velkou pochvalu, protože předvedli velmi kvalitní výkony, za nimiž se skrývá spousta práce, kterou věnovali přípravám svých textů. Budeme všem držet palce, aby se jim dařilo v dalších kolech a soutěžích.

Mgr. Jana Vašková a Mgr. Marta Garzinová