Informace školní družiny

Informace školní družiny:

Vnitřní řád ŠD

Dodatek Vnitřního řádu ŠD

ŠVP 

Plán práce ŠD 2019 -2020

Úhrada zájmového vzdělávání ŠD

Dění ve školní družině 2019 – 2020

 

 

 

.