NAŠE ZAMĚŘENÍ

CO NABÍZÍME

 • Plně kvalifikovanou výuku podle školního vzdělávacího programu „Vyhlídka do života“
 • Povinnou výuku anglického jazyka už od 1. ročníku, výuku německého jazyka a ruského jazyka na II. stupni.
 • Ranní a odpolední péči o žáky v odděleních školní družiny, činnost probíhá v kvalitně vybavených třídách podle vlastního vzdělávacího programu.
 • Speciální výuku pro integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Výuku pro nadané děti ve spolupráci se Světem vzdělání – výuka logiky, robotiky, nadstandartní výuka anglického jazyka včetně rodilého mluvčího.
 • Organizaci lyžařských kurzů v rámci TV (7. roč.) – sjezdové lyžování, snowboard, běžecké lyžování.
 •  Výběrový kurz lyžování pro I. stupeň a 6. a 8. ročníky. Pořádání školy v přírodě,  základní výuka plavání.
 • Školní adaptační tábor pro 1. ročník.
 • Seznamovací pobyty pro 6. ročník, Orientační dny pro 8. ročník (orientace na volbu povolání a prevenci sociálně patologických jevů).
 • Hudební výchovu s hudebními nástroji.
 • Badatelskou výuku v přírodopise.
 • Robotiku v rámci Informatiky.
 • Práce s 3D tiskárnou.
 • Mimoškolní aktivity s rozvojem nadání žáků.
 • Spolupráce se zahraničními školami – Slovensko, Srbsko.
 • Zahraniční exkurze, vzdělávací exkurze.