NAŠE ZAMĚŘENÍ

Název školního vzdělávacího programu „Vyhlídka do života“ vychází z cílů školského školního vzdělávacího programu, klíčových kompetencí, výstupů v RVP ZV a navázáním na tradice školy. Vyjadřuje základní myšlenku – otevřenost školy dětem, rodičům, veřejnosti, především obsahem vzdělávání, respektováním žáka jako Read More …

CO NABÍZÍME

Plně kvalifikovanou výuku podle školního vzdělávacího programu „Vyhlídka do života“ povinnou výuku anglického jazyka už od 1. ročníku, výuku německého jazyka ranní a odpolední péči o žáky v odděleních školní družiny, školního klubu výuka probíhá v kvalitně vybavených kmenových třídách Read More …

ŠKOLA PREZENTACE

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace se nachází v centru města Valašského Meziříčí, tvoří ji nově zrekonstruované budovy (výměna oken, oprava střech,..) umístěné v oploceném areálu Read More …