NAŠE ZAMĚŘENÍ

Název školního vzdělávacího programu „Vyhlídka do života“ vychází z cílů školského školního vzdělávacího programu, klíčových kompetencí, výstupů v RVP ZV a navázáním na tradice školy. Vyjadřuje základní myšlenku – otevřenost školy dětem, rodičům, veřejnosti, především obsahem vzdělávání, respektováním žáka jako Zobrazit více…

ŠKOLA PREZENTACE

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace se nachází v centru města Valašského Meziříčí, tvoří ji nově zrekonstruované budovy, které tvoří upravené moderní a bezpečné zázemí – víceúčelové hřiště, hřiště pro školní družinu, fotbalové hřiště, hřiště s Zobrazit více…