ŠKOLA PREZENTACE

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace se nachází v centru města Valašského Meziříčí, tvoří ji nově zrekonstruované budovy, které tvoří upravené moderní a bezpečné zázemí – víceúčelové hřiště, hřiště pro školní družinu, fotbalové hřiště, hřiště s tartanovým povrchem.

Základní škola je zaměřena na všeobecné vzdělávání, výuku cizích jazyků, práci s výpočetní a komunikační technikou, sportovní výchovu a jiné volnočasové aktivity. Své cíle formulovala ve školním vzdělávacím programu pro ZŠ „Vyhlídka do života“. Úkolem školy je poskytovat službu žákům a jejich rodičům v nových neustále se měnících podmínkách, které reagují na změny ve společnosti. Jedna z priorit našeho vzdělávání je vzájemná informovanost a komunikace, využívání nových didaktických metod a interaktivní techniky.

Přijďte se podívat!

Mgr. Daniela Miklová