ŠKOLA PREZENTACE

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace se nachází v centru města Valašského Meziříčí, tvoří ji nově zrekonstruované budovy (výměna oken, oprava střech,..) umístěné v oploceném areálu , které tvoří upravené moderní a bezpečné zázemí – víceúčelové hřiště, hřiště pro školní družinu, fotbalové hřiště, hřiště s tartanovým povrchem, atd. Školu pro svoji dostupnost navštěvují děti ze spádové oblasti a z blízkého i vzdáleného okolí.

Základní škola je zaměřena na všeobecné vzdělávání, výuku cizích jazyků, práci s výpočetní a komunikační technikou, sportovní výchovu a jiné volnočasové aktivity. Své cíle formulovala ve školním vzdělávacím programu pro ZŠ „Vyhlídka do života“. Úkolem školy je poskytovat službu žákům a jejich rodičům v nových neustále se měnících podmínkách, které reagují na změny ve společnosti. Jedna z priorit našeho vzdělávání je vzájemná informovanost a komunikace, využívání nových didaktických metod a interaktivní techniky.