Třídní schůzky za 3. čtvrtletí školního roku 2021/2022

Třídní schůzky za 3. čtvrtletí školního roku 2021/2022 se uskuteční v úterý 12.4.2022 v 16:00 hod. v jednotlivých třídách.

Program:

  • informace třídních učitelů o prospěchu a chování žáků
  • konzultace zákonných zástupců u jednotlivých vyučujících