NAŠE ÚSPĚCHY

Díky systematickému a cílenému vzdělání naše škola dosahuje úspěchů v různých předmětových soutěžích, olympiádách.

 • Republikové kolo literární soutěže Požární ochrany očima dětí a mládeže 2022

Velkého úspěchu v celorepublikové soutěži dosáhla žákyně 5. ročníku ZŠ Vyhlídka Natálie Orságová v literární soutěži „Požární ochrana očima dětí a mládeže“. Vyhlášení nejlepších prací proběhlo 10. června 2022 v Litoměřicích, kde si byla Natálka převzít věcnou cenu. Budeme ji nadále držet pěsti při jejich spisovatelských nápadech.

 • Mladý chemik 2022

Na základě výsledků celostátního kola 10. ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“, které se konalo 16.6.2022 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity v Pardubicích patří obrovská gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy žáku naší školy, Michaelu Souškovi z 9.B.

Letos se soutěže zúčastnilo 17 075 žáků z 614 základních škol. Michael se probojoval z 1.místa regionálního kola mezi 40 nejlepších finalistů v ČR. Obsadil krásné 17. místo v republikovém finále, ve kterém vypracovával náročné teoretické a praktické úkoly nad rámec učiva základní školy vyžadující náročnou přípravu.

 • Regionální kolo recitační soutěže

Ve středu 26. 4. 2022 se v Uherském Hradišti konalo regionální kolo recitační soutěže. Naši školu díky postupu z okresního kola reprezentovala Lucie Piskláková z 8.B. Dařilo se jí skvěle, za svůj přednes získala Ocenění poroty za přirozený projev. Lucka dokázala, že patří mezi nejlepší recitátory v kraji.

 • Okresní kolo biologické olympiády 2021/2022

V pondělí 11. dubna proběhlo na zdejším gymnáziu okresní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnili také žáci naší školy – Magdaléna Halaštová, Anna Daňková, Anna Vlčková. Děvčata reprezentovala naši školu v kategorii C, která je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií.

Tématem 56. ročníku BiO 2021/2022 pro kategorii C bylo ,,Jak přežít zimu“. V teoretické části byl soutěžícím předkládán vědomostní test. Praktická část byla rozdělena na dvě části. V první části soutěžící poznávali typické organismy naší přírody. Druhou část tvořil laboratorní úkol, orientující se na praktické dovednosti soutěžících v mikroskopování a vytváření laboratorního protokolu.

Z celkového počtu soutěžících – 25, obsadila krásné 3. místo Magdaléna Halaštová a postupuje tak do krajského kola, které se uskuteční 12. 5. 2022 v Zoo Zlín – Lešná.

Mgr. Radka Nedvěd Marjaková

 • Krásenský zvoneček 2022

Ve dnech 7. a 8. 4. 2022 se konal v M-klubu ve Valašském Meziříčí již 29. ročník recitační soutěže Krásenský zvoneček. Naši recitátoři dokázali, že patří mezi ty nejlepší.

     V 1. kategorii zazářila Kristýna Kopecká ze 3.B, která získala zasloužené prvenství. Vysoké hodnocení poroty si odnesla i Sabrina Hniková z téže třídy, obsadila krásné 4. místo. Pochvalu zaslouží za svůj pěkný výkon i Matyáš Kaleta, rovněž žák 3.B.

     V kategorii druhé svým přednesem vybojovala skvělé druhé místo Elen Trusinová z 5.B.

     Dařilo se nám i v soutěži týmů, zvítězili jsme ve 2. a 3. kategorii. Zde jsou jména všech soutěžících, kteří se zasloužili o tento vynikající výsledek: Elen Trusinová, Berenika Škrabolová a Pavlína Michnová ze 6.B, Ondřej Groh ze 7.B, Lucie Piskláková z 8.B a Natálie Trusinová z 8.A.  

 • ZŠ Vyhlídka v krajském kole chemické olympiády

V letošním, již 58. ročníku chemické olympiády, v nejvyšší chemické soutěži pořádané MŠMT, zaznamenala naše škola krásný úspěch.  

Po úspěšném zvládnutí školního a okresního kola se žák Michael Soušek ze třídy 9.A probojoval až do kola krajského, které se uskutečnilo 29.3.2022 na Gymnáziu TGM ve Zlíně.

V krajském kole soutěže žáci řešili úlohy prověřující teoretické znalosti i praktické dovednosti, které se týkaly chemického složení, vlastností, chemické přípravy a reaktivity prvků a jejich sloučenin v zemské kůře a plynných látek v atmosféře. Michael Soušek se všech úloh zúčastnil se ctí, uspěl v těsné konkurenci dalších zúčastněných žáků gymnázií a základních škol z kraje a obsadil krásné 6. místo.  

 • Olympiáda z Anglického jazyka – okresní kolo

Ve středu 16. 3. 2022 proběhlo na naší škole okresní kolo olympiády z anglického jazyka, kterého se zúčastnilo 30 škol z okresu Vsetín. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích:

 • kategorie I. A (6. – 7. ročník) …  celkem se zúčastnilo 27 žáků
 • kategorie II. A (8. – 9. ročník) … celkem se zúčastnilo 26 žáků

Olympiáda se skládala ze tří částí:

 1. porozumění textu – zde si žáci prověřili své znalosti v oblasti mluvnice a slovní zásoby
 2. poslech
 3. konverzační část

kategorie I. A                                    

15. místo – Karolína Lukášová, ZŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí

kategorie II. A 11. místo – Soňa Jasná, ZŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí

 • Vítězem soutěže Mladý chemik Zlínského kraje je Michael Soušek z naší školy!

Krásného výsledku dosáhl náš žák Michael Soušek ze třídy 9.A, kterému se podařilo uspět v prestižním chemickém klání žáků 8. a 9. tříd „Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky 2021/2022.

Michael dosáhl nejvyšší „zlaté“ příčky v regionálním kole a zajistil si tak postup do celostátního finále, které se bude konat 16. června 2022 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity v Pardubicích.

Našemu „Mladému chemikovi“ moc blahopřejeme k dosaženému úspěchu a věříme, že jeho úspěch může být motivací pro ostatní k zájmu o složitý a zároveň krásný obor chemie.

 • Školní a okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Dne 23. února se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Žáci se pilně připravovali a předvedli své dovednosti v konverzačních dovednostech, tj. mluvení na dané téma a popis obrázku. Na druhém místě se shodně umístili Michal Žákovský a Karolína Zátopková. První místo obsadil Michal Janírek ze třídy 9.B a postoupil do okresního kola.

Dne 14. března se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. I když byli soutěžící ovlivněni předešlými dvěma lety distanční výuky, podali skvělé výkony a Michal Janírek vzorně reprezentoval naši školu. Za dobrý výkon děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v budoucím studiu.

 • Okresní kolo chemické olympiády 2021/2022

V pondělí 7.3.2022 se na hostitelské škole, Gymnáziu Františka Palackého uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády, kterého se zúčastnili také naši žáci. O tom, že je chemická olympiáda náročná soutěž se letos přesvědčili žáci z 9.C – Soňa Jasná, Daniela Hrňová, Karin Klosová a žáci z 9.A – Michael Soušek a Dominik Hyžák.

Nejlepších výsledků dosáhl Michael Soušek, který v silné konkurenci gymnázií skončil na krásném 3. místě a bude reprezentovat naši školu v krajském kole.

 • Školní kolo olympiády z anglického jazyka 2021/2022

Ve středu dne 23. 2. 2022 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z anglického jazyka. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích:

 • kategorie I. A (6. – 7. ročník) …  celkem se zúčastnilo 10 žáků
 • kategorie II. A (8. – 9. ročník) … celkem se zúčastnilo 14 žáků

Olympiáda se skládala ze tří částí:

 1. porozumění textu (reading) – zde si žáci prověřili své znalosti v oblasti mluvnice a slovní zásoby
 2. poslech (listening)

K ústní části postoupili pouze 4 nejlepší žáci z každé kategorie.

 • konverzační část (speaking) – se skládala ze tří částí: představení se, reakce na každodenní běžné situace a rozhovor se zkoušejícím

Vyhodnocení soutěže:

kategorie I. A                                                   

 1. místo – Karolína Lukášová, 6. C 
 2. místo – Nela Hnátková, 6. C            
 3. místo – Jakub Štábl, 6. C                       
 4. místo – Petr Polášek, 7. B                     

kategorie II. A

 1. místo – Soňa Jasná, 9. C
 2. místo – Amálie Staňková, 9. A
 3. místo – Martina Adámková, 9. B
 4. místo – Alžběta Baslová, 9.A
 • Mladý chemik na ZŠ Vyhlídka – postup do regionálního finále

Každoročně se účastníme chemické soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR.“ Cílem soutěže je najít nadané žáky ze základních škol v oboru chemie a motivovat je ke studiu chemie. Pořadatelem soutěže je Fakulta chemicko-technologická v Pardubicích, koordinátorem pro Zlínský kraj je ISŠ COP ve Valašském Meziříčí.

V krajském kole soutěže dosáhl nejlepšího umístění žák 9.A třídy Michael Soušek. Ten se svými 99 body obsadil krásné 1.místo, a tím si také zajistil postup do regionálního finále, které má proběhnout v únoru jako zkouška praktických dovedností.

 • Úspěch v literární soutěži

Slavnostní vyhlášení oblastního kola literární soutěže O poklad strýca Juráše proběhlo ve středu 25. ledna 2022. Soutěž byla určena žákům základních škol ve Valašském Meziříčí a blízkém okolí ve věku od 6 do 15 let. Každý účastník se mohl inspirovat hlavním tématem  Aby ze světa nevymizela radost a zpracovat je jako prózu (povídku, pohádku, sci-fi, fejeton, stránku osobního deníku apod.), poezii, drama nebo komiks.

Naši školu reprezentovali Matyáš Kubiš, Veronika Bílková a Ondřej Groh, který zaujal porotu svou povídkou O šťastné planetě a umístil se na 3. místě. Vítězné práce budou zveřejněny v tištěných sbornících a postupují do okresního kola. Doufáme, že i zde se bude Ondřejovi dařit.

 • Školní kole olympiády v českém jazyce 2021/2022 (kategorie I. určená žákům 8.a 9.ročníku)

Dne 26.1.2022 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 7 žáků 8. a 9. ročníku. Olympiáda se skládala ze dvou částí – části mluvnické a části slohové. Všichni soutěžící si mohli prověřit své češtinářské schopnosti, které spočívaly nejen v jejich znalostech mateřského jazyka, ale také ve schopnosti přemýšlet, vyvozovat a využívat slovní zásobu mnohdy v nečekaných souvislostech a situacích. Mnozí se také přesvědčili, že to, co se zdá být zdánlivě jednoduché, někdy až tak snadné není.

K nejúspěšnějším řešitelům patří Michal Janírek z IX.B a Soňa Jasná z IX.C, kteří budou naši školu reprezentovat v kole okresním, které proběhne v druhé polovině března na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Všem žákům děkujeme za účast a ochotu se i ve svém volném čase zdokonalovat v češtině.  Michalovi a Soně gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

 • Školní kolo zeměpisné olympiády 2021/2022

V pondělí 13. prosince 2021 se na naší škole konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěž byla složena ze dvou částí – teoretická (vědomostní) bez atlasu a praktická s atlasem. Všichni žáci podali skvělé výkony a dokázali, že se se zeměpisnými záludnostmi umí obstojně poprat. Nejlépe však soutěž zvládli a do okresního kola, které proběhne online formou 23. 2. 2022, postupují tito žáci:

Kategorie A – Dominika Křížanová              VI.A

Kategorie C – Karolína Zahradníčková        IX.B

 • Biologická olympiáda

Biologická olympiáda je vědomostní soutěž. Jedná se o mimoškolní činnost, jejíž hlavním cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, odborný růst a další vzdělávání v oboru. Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Struktura soutěžních úloh BiO

1. Teoretická část

V této disciplíně je soutěžícím předkládán test vědomostí podle tematického zaměření ročníku. Soutěžící se na dané téma připravují buď z doporučené literatury, nebo ze zpracovaného studijního materiálu.

2. Praktická část

V této disciplíně čekají na soutěžící 3 dílčí úkoly:

a) určování přírodnin – zde soutěžící poznávají typické organismy naší přírody,

b) laboratorní úkoly – ty jsou orientovány na praktické dovednosti soutěžících s mikroskopem nebo lupou a vytvoření laboratorního protokolu,

c) vstupní úkol – na dané téma zpracovávají soutěžící, kteří postupují do okresního kola, zde se hodnotí jak vědomostní, tak formální a jazyková správnost a úprava úkolu.

I v letošním školním roce se žáci naší školy mohli zúčastnit biologické olympiády. Tématem 56. ročníku BiO 2021/2022 pro kategorii C a D bylo ,,Jak přežít zimu“.

Školní kolo proběhlo 12. 1. 2022. Celkem se ho zúčastnilo 5 žákyň: Berenika Škrabolová (6.B) za kategorii D, Anna Daňová (8.A), Anna Vlčková (8. A), Gabriela Havranová (8.B) a Magdaléna Halaštová (8. B) za kategorii C.

Skvělého výsledku v kategorii C dosáhla Magdaléna Halaštová. Z celkového počtu 120 bodů dosáhla krásných 93,5 bodů. Na druhém místě se umístila Anička Vlčková s 90,5 body a třetí místo obsadila Anička Daňková, která získala 83,5 bodů. V kategorii D dosáhla krásného výsledku Berenika Škrabolová, která získala 65,5 bodů ze 108.

 • Školní kolo dějepisné olympiády

Ve středu 12.1. 2022 se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnilo se jí 21 žáků z celého druhého stupně.

Vítězkou se stala Kristýna Hynková z třídy 9. A (55 bodů z 60), na druhém místě se umístil Michal Žákovský z třídy 8. B. (54 bodů z 60) a na třetím místě se umístil Michal Janírek z třídy 9.B (53 bodů z 60).

Velmi musím pochválit žákyně šestých tříd, a to Dominiku Křižanovou a Karolínu Lukášovou, protože se umístily společně na krásném pátém místě.

 • Pythagoriáda na ZŠ Vyhlídka

Pythagoriáda je matematická soutěž, kde žáci řeší 15 velmi obtížných aplikačních úloh, při kterých je potřeba využít samostatnost, představivost a logické uvažování. Na vyřešení úloh mají celkem 60 minut a nemohou používat kalkulátor a matematické tabulky. Aby byl řešitel úspěšný, musí mít 10 a více bodů. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku.

V listopadu proběhlo na ZŠ Vyhlídka školní kolo této soutěže. Mezi úspěšné řešitele se probojovali 3 žáci: Bořek Vaculík ze třídy VI.C, Lucie Onderková ze třídy IX.C a Michael Soušek ze třídy IX.A. Díky nemoci a karanténě se okresního kola, které se konalo 7.12.2021, zúčastnil pouze Michael Soušek. Michael se se 12 body umístil na děleném 5. – 9. místě. Gratulujeme ke krásnému výsledku.

 • Logická olympiáda 2021/2022

Během měsíce září se mohli všichni žáci školy registrovat do matematické soutěže Logická olympiáda. Z celé školy se zúčastnilo 18 žáků od 1. do 9. třídy. Mezi nejlepší řešitele základního kola patří tito žáci: Eduard Malík ze třídy I.A (20.-26. v kraji), Michaela Petřvalská z II.B (8.-22. v kraji), Karel Malík ze IV.B (95.-97. v kraji), David Hruška ze IV.A (114.-124. v kraji) a Jonáš Halašta ze třídy VIII.B (43.-46. v kraji).

 • Přírodovědný klokan

Ve středu 13.10. proběhla na naší škole celostátní soutěž Přírodovědný klokan – kategorie Kadet. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Hlavním cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Soutěžícím byl zadán jednorázový test, který obsahoval 24 zapeklitých úloh z přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu, matematiky a všeobecných znalostí. Na řešení měli žáci celkem 40 minut.

V kategorii Kadet se soutěže zúčastnilo celkem 91 žáků z 8. a 9. ročníků. Tři nejlepší řešitelé následně postupují do okresního kola.

Kadet (8. a 9. ročník) – výherci

 1. místo – Vendula Potěšilová (9.A)
 2. místo – Klára Březovjáková (9. B)
 3. místo – Jan Ramík (9. B) a Štěpán Srba (9. A)
 • Školní kolo mladého chemika

Ve čtvrtek 7.10.2021 se na naší škole konalo školní kolo celorepublikové soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky. Do soutěže vstupovala třicítka odvážných účastníků – žáků 9. ročníků, kteří plnili nelehké úkoly z oblasti obecné a anorganické chemie.

Nejúspěšnějšími řešiteli vstupního školního kola se nakonec stali:

 1. Adéla Hanáková ze třídy 9. B a Michal Soušek z 9.A (oba dosáhli shodného bodového hodnocení)
 2. Michal Janírek ze třídy 9.B
 • Žáci třídy IV.A získali prvenství v procvičování anglické slovní zásoby v okresním kole soutěže a postupují do krajského kola!

V říjnu se žáci 3.- 5. ročníků naší školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná se o třetí ročník soutěže v učení slovíček cizího jazyka, ve kterém mezi sebou soupeří studenti všech cizích jazyků od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale také na Slovensku. Šampionát probíhá online v inovativní aplikaci pro učení cizích slovíček s názvem WocaBee. Celkem se do soutěže zapojilo téměř 60 000 žáků. V našem okrese se nejpilnějšími žáky stali právě žáci naší školy ze třídy IV.A. Žáci získali prvenství díky tomu, že v soutěžním období mezi 20. a 29.říjnem 2021 nahráli denně v průměru až 646 bodů (tzv. WocaPoints) na žáka. Žáci v aplikaci získávají body pouze za správné odpovědi při procvičování slovíček. Díky tomu, že podali skvělý výkon, se stali okresními WocaBee šampiony a zaslouženě postupují do krajského kola, které začíná 3. listopadu a končí 12. listopadu.