NAŠE ÚSPĚCHY

Díky systematickému a cílenému vzdělání naše škola dosahuje úspěchů v různých předmětových soutěžích, olympiádách.

Školní rok 2023/2024

 • Celorepublikový úspěch v hasičské soutěži

Nečekaného úspěchu dosáhli žáci naší školy v soutěži Požární ochrana očima dětí. V okresním kole soutěže se podařilo našim žákům získat umístění v následujících kategoriích: ve výtvarné kategorii obsadili David Chromý ze třídy 6.A 1.místo a Kristýna Urbanová ze 6.B 3.místo, v kategorii starších žáků obsadila Justýna Srbová rovněž 3.místo. V digitální kategorii získala dvojice Eliška Dobešová a Lucie Krčmářová ze 7. B krásné 1.místo.O tom, že se práce žáků líbily i v dalších kolech svědčí krásná umístění v krajském kole, kde se umístil David Chromý na 2. místě a dvojice děvčat ze 7.B na krásném 1. místě. Společná digitální práce děvčat s tématikou „Bezpečný dům“ zaujala porotu i v celorepublikovém kole, ve kterém se děvčata umístila na krásném 2. místě

 • Regionální kolo recitační soutěže

V úterý 23. 4. 2024 proběhlo v Uherském Brodě regionální kolo recitační soutěže. Okres Vsetín reprezentovali ve svých kategoriích dva žáci naší školy – Kateřina Filgasová ze třídy 7.B a Josef Vybíral z 8.C. Odborná porota vyzdvihla u obou našich recitátorů přirozenost, schopnost navázat kontakt s diváky a ocenila přesvědčivé podání jejich textů. Katka získala druhé místo a Pepa se ve své kategorii umístil na krásném třetím místě.

 • Krásenský zvoneček

Ve dnech 18. a 19. 4. 2024 se konal v M-klubu ve Valašském Meziříčí 31. ročník recitační soutěže Krásenský zvoneček.

Naši nejstarší recitátoři dosáhli úžasného výsledku, nejen že zvítězili v kategorii týmů a odnesli si tak putovní zvoničku, ale v soutěži jednotlivců si dokonce rozdělili pomyslné medailové příčky. Zvítězil Josef Vybíral (8.C), druhé místo patří Kateřině Filgasové (7.B) a na třetím místě se umístila Elen Trusinová (7.A).

 • Chrám i tvrz

V pátek 5. 4. 2024 se v Domě kultury ve Vsetíně konal 29. ročník tradiční soutěže v uměleckém přednesu Chrám i tvrz. Soutěž je určena pro žáky základních škol, kteří si k interpretaci mohou vybrat libovolný text českého autora. Naši školu reprezentovali tito žáci: Michaela Havranová (6.A), Kristýna Bohušíková (6.A), Bianka Škrabolová (6.A), Kateřina Filgasová (7.B), Josef Vybíral (8.C) a Ondřej Groh (9.B). Pro děvčata z šesté třídy to byla premiéra, mohly zakusit atmosféru velké soutěže, poslechnout si recitátory z jiných škol, což je vždy přínosem. Radost nám všem udělal Josef Vybíral, který získal ve své kategorii 1. místo.

 • Okresní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 21. 3. 2024 se v Rožnově pod Radhoštěm konalo okresní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovala Kateřina Filgasová ze 7.B, Josef Vybíral z 8.C. a Ondřej Groh ze třídy 9.B. Všichni předvedli výborné výkony, Onřejovi se nepodařilo dosáhnout na nejvyšší příčky, přesto si zaslouží velkou pochvalu, rozhodně se mezi soutěžícími neztratil i členové odborné poroty zhodnotili, že úroveň přednesu jednotlivých recitátorů byla letos na vysoké úrovni a bylo pro ně těžké vybrat ty nejlepší. O to víc nás těší úspěch Josefa Vybírala a Kateřiny Filgasové, kteří ve svých kategoriích zvítězili, a budou tedy naši školu reprezentovat i v regionálním kole.

 • Okresní kolo biologické olympiády 2023/2024

V úterý 19. března proběhlo na zdejším gymnáziu okresní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnili také žáci naší školy – Martin Kundrát a Berenika Škrabolová. Žáci reprezentovali naši školu v kategorii C, která je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a víceletých gymnázií. V silné konkurenci se naši žáci rozhodně neztratili, i přesto, že jsme nepostoupili do dalšího kola. Martin a Berenika předvedli krásný výkon a zaslouží si velkou pochvalu. Přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu přírodních věd.

 • Chemická olympiáda

Okresní kolo se konalo 1.3.2024 na Gymnáziu ve Valašském Meziříčí a zúčastnilo se ho 19 postupujících žáků z okresu Vsetín. Téma teoretické i praktické části soutěže bylo stejné jako ve školním kole, jen o něco náročnější.  I přestože Hanka neobsadila žádné z předních míst a obsadila až 13.místo, je pěkné umístění, a zároveň výzva pro mladší žáky, získat v příštím roce vyšší příčku v náročné chemické soutěži.

 • Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

Letošní, tedy 26. ročník zeměpisné olympiády proběhl 27. února 2024 na ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, kde se konalo okresní kolo této soutěže. Celkem se okresního kola zúčastnilo 56 žáků. Naši školu po vítězství ve školním kole zastupovala ryze pánská sestava. V kategorii A Ondřej Bača ze třídy 6. B, v kategorii B Samuel Žitník ze třídy 7. A a v kategorii C Bořek Vaculík ze třídy 8. C. Každá kategorie měla 3 části – práci s atlasem, práci bez atlasu (vědomostní) a praktickou část. Všichni žáci podali skvělé výkony, ale své znalosti ze zeměpisu předvedl mezi velkou konkurencí ostatních škol Vsetínského okresu nejlépe ze všech Bořek Vaculík, který obsadil 8. místo ve své kategorii. Krásné umístění pak ve svých kategoriích vybojovali i Samuel Žitník (10. místo) a Ondřej Bača (12. místo).

 • Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Ve středu 28. února se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce na nedalekém GFPVM. I když naše soutěžící Adina Drápelová (8.A) a Hana Hromadová (9.B) do krajského kola nepostoupily, mezi ostatními se neztratily a předvedly opravdu krásné výkony.

 • Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Konverzační soutěž v německém jazyce se na naší škole koná pravidelně. V letošním školním roce se na 3. místě umístil Matyáš Kubiš ze třídy 9. B, na 2. místě Hanka Hromadová rovněž z 9. B a vítězkou se stala Adina Drápelová z 8. A.

 • Okrskové kolo v recitaci

Krásného úspěchu dosáhli naši žáci v okrskovém kole recitační soutěže, která se konala v pondělí 12. 2.  2024 v KZ města Valašské Meziříčí. Ve třetí kategorii zvítězila Kateřina Filgasová (7.B), třetí místo v téže kategorii vybojovala Elen Trusinová (7.A).V kategorii čtvrté si první místo odnesl Ondřej Groh (9.B) a třetího místa dosáhl Josef Vybíral (8.C).

 • Úspěch Vyhlídky ve Zlaté olovnici

V úterý 30. 1. 2024 se na SPŠS ve Valašském Meziříčí uskutečnila soutěž O zlatou olovnici pro žáky 2. stupně ZŠ. Chlapci a dívky soutěžili zvlášť a z naší školy tuto výzvu přijali Karolína Lukášová a Martin Štěpánek – oba z 8. ročníku a také deváťák Maxim Žitník. Nejlépe se dařilo Martinu Štěpánkovi, který v této řemeslné soutěži získal krásné 2. místo. Karolína obsadila 4. místo a Max 7. místo ve své kategorii.

 • Školní kolo biologické olympiády

I v letošním školním roce se žáci naší školy mohli zúčastnit biologické olympiády na téma „Jak se žije v lučním lese“, které proběhlo 18. ledna. V kategorii C dosáhl nejlepšího výsledku Martin Kundrát, na druhém místě se umístila Berenika Škrabolová a třetí příčku obsadil Radovan Němec, všichni žáci 8.B. V kategorii D dosáhl krásného výsledku Ondřej Bača, druhé místo pak obsadil Karel Jiříček a třetí příčku Karel Malík, všichni žáci 6.B.

 • ZŠ Vyhlídka a Poklad strýca Juráša

Na lednovém vyhlášení nejlepších autorů literární soutěže O poklad strýca Juráša za rok 2023 dosáhla skvělého výsledku žákyně 6. ročníku Bianka Škrabolová, která obsadila 1. místo ve své kategorii autorů prózy. Nejaktuálnější myšlenkou pro dnešní dobu byl především závěr Biančiny práce, věta – „Zahoď mobil a začni číst !!!“.

 • Okresní kolo dějepisné olympiády

V úterý 16. ledna se tři žáci naší školy vydali do Vsetína. Tam se v příjemném prostředí vsetínského zámku zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády. Nejlépe se umístila Veronika Bílková (9.B), která skončila na 12. místě. Téměř stejný počet bodů získal i Vladislav Palát (8.A), který se umístil na 15. místě. Matyáš Palát (8.A) získal jen o pár bodů méně a obsadil 33. místo.

 • Školní kolo biologické olympiády

I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili biologické olympiády. Školního kola, které proběhlo 18. 1., se v kategoriích C a D zúčastnilo celkem 12 žáků. Skvělého výsledku v kategorii C dosáhl Martin Kundrát. Na druhém místě se umístila Berenika Škrobalová a třetí místo obsadil Radovan Němec. V kategorii D dosáhl krásného výsledku Ondra Bača. Druhé místo obsadil Kája Jiříček, třetí příčku pak Kája Malík.

 • Literární soutěž Spěchej pomalu

Krásného výsledku dosáhl Martin Kundrát (8.B). V literární soutěži Spěchej pomalu pořádanou SOŠ Luhačovice získal čestné uznání v kategorii 8. tříd. Ocenění Martinovi předal sám předseda soutěže – básník Jiří Žáček, o to cennější je tento úspěch. Je to již počtvrté v řadě, kdy „nadějní autoři“ naší školy v této soutěži uspěli.

 • ZŠ Vyhlídka v krajském kole florbalu

Ve sportovní hale v Uherském Brodě se 28. listopadu uskutečnilo krajské kolo ve florbalu mladších dívek a chlapců. S obrovskou bojovností se naše děvčata pustila do všech soubojů. Pouze jediný inkasovaný gól v naší bráně rozhodl o velmi těsné prohře a vítězství domácího týmu. Naše hráčky se tak umístily na krásném 2. místě.

 • Okresní kolo ve florbalu mladších dívek

21. listopadu 2023 se na ZŠ Šafaříkova uskutečnilo okresní kolo ve florbalu mladších dívek. Turnaje se zúčastnily 4 postupující družstva z okrskových kol. Naše děvčata všechna utkání s velkou převahou vyhrála a zajistila si tak vítězství i postup do krajského kola v Uherském Brodě.

 • Žáci ZŠ Vyhlídka zazářili turnaji v halové kopané

Výkony školního fotbalového týmu v halové kopané nezůstaly nepovšimnuty, když se žáci 8. a 9. tříd Základní školy Vyhlídka úspěšně probojovali až do okresního kola turnaje. V okrskovém kole, které proběhlo 25. října 2023, předvedli naši mladí sportovci skvělé výkony a suverénně vyhráli, čímž si zajistili postup do následující fáze soutěže. S bohatým nadšením a odhodláním ukázali, že se na ZŠ Vyhlídka rodí budoucí fotbalové hvězdy. O něco později, dne 10. listopadu 2023, se naši odvážní fotbalisté opět postavili do boje, tentokrát v okresním kole. I přes tvrdou konkurenci dokázali držet krok a obsadili výborné druhé místo. Jejich výkon byl pozoruhodný nejen díky taktickému přístupu, ale také díky kolektivnímu duchu a obrovskému nasazení.

Školní rok 2021/2022

 • Soutěž „Nakresli rally“

I v letošním roce byla opět vyhlášena výtvarná soutěž. Naši žáci se účastní již tradičně a opět zabodovali. 1. místo obsadila Kateřina Židlíková a 2. místo obsadil její spolužák Adam Bílík. Kolektivní práce dětí 1. a 4. oddělení vynesla krásné 2. místo v kategorii. A v kategorii 1. ročníků si odnesla ocenění za 3. místo Anna Štajnerová.

 • Mladý chemik

V prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity v Pardubicích se 16.6. konalo celostátní kolo Mladého chemika. Soutěže se účastnilo téměř 18 tisíc žáků základních škol. Michael se probojoval mezi 40. nejlepších finalistů v ČR. Obsadil krásné 17. místo v republikovém finále.

 • Okrskové kolo ve vybíjené

V úterý 17. května proběhlo na ZŠ Šafaříkova okrskové kolo ve vybíjené. Naši žáci pátých ročníků měli tu čest, utkat se se třemi dalšími týmy okolních základních škol. Nakonec se našim sportovcům podařilo vybojovat 1. místo.

 • Fotbalový turnaj McDonald’s Cup

V úterý 19. dubna se konalo okrskové kolo McDonald’s Cup – kategorie A pro žáky 1. – 3. tříd. Náš tým ve složení – Antonín Zimek, Matyáš Capil (3.B), Adam Král, Petr Vašulín, Samuel Adam (3.A), Mirek Zajíček, Aleš Nauš (2.B), Lukáš Jurajda, Filip Staněk, Nikolas Blas Jirka (2.A), Eduard Malík, Šimon Kuráň (1.A) obsadil krásné 3. místo.

V pátek 22. dubna se žáci 4. a 5. ročníku naší školy zúčastnili okrskového kola v tomto turnaji. V závěrečném zápase porazili naši hráči ZŠ Křizná, a tímto si vybojovali první místo a postup do okresního kola. Okresní kolo proběhlo 28. dubna a náš tým zde obsadil 6. místo. Naši školu reprezentovali: David Hruška, Michal Neťuka (4.A), Lubomír Baláž, Karel Jiříček, Dominik Stonavský, Dominik Adam (4.B), Libor Janík, Tobiáš Jurajda, Antonín Sikora, Lukáš Tobola (5.A), Matyáš Veselý, Matyáš Třetina (5.B).

 • Okresní kolo biologické olympiády

V pondělí 11. dubna proběhlo na zdejším gymnáziu okresní kolo biologické olympiády. 3 děvčata reprezentovala naši školu v kategorii C (8. a 9. ročníky). Z celkového počtu 25 soutěžících obsadila krásné 3. místo Magdaléna Halaštová a postupuje tak do krajského kola.

 • Soutěž PO očima dětí a mládeže

I letos se naše škola zapojila do soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže, tentokrát v kategorii literárních a výtvarných prací. V rámci okresního kola jsme získali krásná umístění. Literární práce: 2. místo Baláž Lubomír a 3. msto Orságová Natálie. Výtvarné práce: 1. místo Jurajda Tobiáš, 2. místo Cimala Adam, 3. místo Klímová Karolína a 2. místo Kadlíková Veronika.

 • Krásenský zvoneček

Ve dnech 7. a 8. dubna se v místním M-klubu konala recitační soutěž Krásenský zvoneček. Z reprezentantů naší školy v 1. kategorii zazářila Kristýna Kopecká (3.B), která získala zaslouženě prvenství. Krásné 4. místo pak obsadila Sabrina Hniková. V kategorii druhé vybojovala skvělé druhé místo Elen Trusinová (5.B). V soutěži týmů se naše škola ve 2. i 3. kategorii umístila na 1. příčce zásluhou těchto žáků: Elen Trusinová (5.B), Berenika Škrabolová a Pavlína Michnová (6.B), Ondřej Groh (7.B), Lucie Piskláková (8.B) a Natálie Trusinová (8.A).

 • Krajské kolo chemické olympiády

Po úspěšném zvládnutí školního a okresního kola se žák Michael Soušek (9.A) probojoval až do kola krajského, které se konalo na GFPVM. Michael se všech úloh zúčastnil se ctí, uspěl v těsné konkurenci dalších zúčastněných žáků gymnázií a základních škol z kraje a obsadil krásné 6. místo.

 • Okresní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 24.3. se konalo okresní kolo dějepisné olympiády, ve kterém nás reprezentovala Kristýna Hynková (9.A). Konkurence byla velmi silná, přesto se Kristýna umístila na krásném 7. místě a postupuje do krajského kola.

 • Matematický klokan

V pátek 18. března se konala mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan. Na naší škole se soutěže zúčastnilo celkem 199 žáků. V kategorii Cvrček (2. a 3. třída) dosáhli nejlepších výsledků žáci: Gabriela Simerská (3.B), Ondřej Potěšil (3.A) a Karolína Paršová (3.B). V kategorii Klokánek (4. a 5. třída) byli nejúspěšnější: Kateřina Židlíková (5.B), Denis Kubeša (5.B) a Filip Táborský (4.A). Na druhém stupni nejlépe dopadli žáci Adam Cimala (7.B) a Ema Suchá (7.A) v kategorii Benjamín (6. a 7. třída) a Jonáš Halašta (8.B) a Michael Soušek (9.A) v kategorii Kadet (8. a 9. třída).

 • Mladý chemik Zlínského kraje

V této tříkolové soutěži jejíž dvě kola se uskutečnily v říjnu 2021 se do 3. kola probojoval Michael Soušek (9.A). Tato poslední praktická část probíhala v laboratořích hostitelské školy ISŠ-COP v našem městě. O tom, že se Michael připravoval velmi zodpovědně, svědčí jeho absolutní vítězství. Díky svému výkonu bude dál reprezentovat naši školu v celostátním finále v Pardubicích.

 • Konverzační soutěž v německém jazyce

Dne 23. února se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Na druhém místě se shodně umístili Michal Žákovský (8.B) a Karolína Zátopková (8.A). První místo obsadil Michal Janírek (9.B) a postoupil do okresního kola.

 • Okresní kolo chemické olympiády

V pondělí 7.3.2022 se hostitelské škole (GFPVM) uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády. 5 žáků se úspěšně probojovalo kolem školním, aby mohli reprezentovat naši školu v kategorii D (8.-9. ročníky). Nejlepších výsledků dosáhl Michael Soušek, který v silné konkurenci končil na krásném 3. místě a bude reprezentovat naši školu v kole krajském.

 • Chemická olympiáda

Žáci devátých tříd si mohli v rámci chemie rozšířit své vědomosti a znalosti v teoretické i praktické části školního kola chemické olympiády. Teoretické části se zúčastnilo celkem 6 žáků naší školy. Ve dnech 14.-15.2.2022 navázali praktickými úlohami a testem školního kola. Na prvním místě se umístil Michael Soušek (9.A), druhé místo obsadil Dominik Hyžák (9.A), třetí příčku vybojovala Soňa Jasná (9.C), na čtvrté pozici se umístila Karin Klosová (9.C) a páté místo vybojovala Daniela Hrňová. Všichni tito žáci byli předběžně vybráni do okresního kola chemické olympiády.

 • Školní kolo recitační soutěže

V pondělí 21.2.2022 na naší škole proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně. Ve třetí kategorii (6.-7. ročník) se o 3. místo rozdělili Josef Vybíral (6.C) a Pavlína Michnová (6.B), 2. místo obsadila Berenika Škrabolová (6.B) a zvítězil Ondřej Groh (7.B). Ve čtvrté kategorii (8.-9. ročník) se na 3. místě umístila Noemi Perdochová (9.B), 2. místo patří Agátě Veselé (8.A) a prvenství si odnesla Lucie Piskláková (8.B).

 • Olympiáda z anglického jazyka

Ve středu dne 23. 2. 2022 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z anglického jazyka. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: v první kategorii (6.-7. ročník) se zúčastnilo 10 žáků, v kategorii druhé (8.-9. ročník) 14 žáků. V první kategorii obsadila první místo Karolína Lukášová (6.C), na druhém místě se umístila Nela Hnátková (6.C), třetí příčku zaujal Jakub Štábl (6.C) a na čtvrté pozici se umístil Petr Polášek (7.B). Ve druhé kategorii obsadila první místo Soňa Jasná (9.C), na druhé pozici se umístila Amálie Staňková (9.A), třetí pozici obsadila Martina Adámková (9.B) a na čtvrté pozici se umístila Alžběta Baslová (9.A). Vítězky obou kategorií budou naši školu reprezentovat v okresním kole.

 • Okrskové kolo recitační soutěže

Dne 24.2.2022 proběhlo okrskové kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 10 žáků naší školy ve čtyřech kategoriích. V první kategorii vybojoval 4. místo Jan Vaněk (3.B). Ve třetí kategorii získal krásné 1. místo Ondřej Groh (7.B) a 2. místo Berenika Škrabolová (6.B). Ve čtvrté kategorii 2. místo obsadila Lucie Piskláková (8.B).

 • Mladý chemik

Dne 13.10.2021 proběhlo školní kolo této soutěže na naší škole. Zúčastnilo se ho 31 žáků 9. ročníků naší školy. Nejlepšího umístění dosáhli: Adéla Hanáková, Michael Soušek a Michal Janírek. Tito žáci postoupili do dalšího kola. Vzhledem k epidemiologické situaci se 2. kolo nakonec konalo formou online testu, kterého se zúčastnilo 1541 žáků z celé ČR. V krajském kole soutěže dosáhl nejlepšího umístění Michael Soušek (9.A), čímž si zajistil postup do regionálního finále.

 • Úspěch v literární soutěži

Slavnostní vyhlášení oblastního kola soutěže O poklad strýca Juráša proběhlo ve středu 25. ledna 2022. Naši školu reprezentovali Matyáš Kubiš, Veronika Bílková a Ondřej Groh, který zaujal porotu svou povídkou O šťastné planetě a umístil se na 3. místě. Jeho vítězná práce tak postoupila do okresního kola.

 • Olympiáda v českém jazyce

Dne 26. 1. 2022 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 7 žáků 8. a 9. ročníku. K nejúspěšnějším řešitelům patří Michal Janírek (9.B) a Soňa Jasná (9.C), kteří budou naši školu reprezentovat v kole okresním.

 • Spěchej pomalu

Krásného výsledku dosáhla Adéla Navrátiloa (8.B) v literární soutěžit Spěchej pomalu, pořádanou SOŠ Luhačovice. Získala zvláštní ocenění v kategorii 8. tříd, které jí předal sám vedoucí poroty – básník Jiří Žáček. Adéla svou práci nazvala Útěk z její mysli, velmi přesvědčivě se jí podařilo vyjádřit hlavní pocity hlavní hrdinky, což je velkou předností její práce.

 • Zeměpisná olympiáda

V pondělí 13. prosince 2021 se na naší škole konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Všichni žáci podali skvělé výkony, nejlépe však soutěž zvládli a do okresního kola postoupili: Kategorie A – Dominika Křižanová (6.A) a Kategorie C – Karolína Zahradníčková (9.B).

 • Biologická olympiáda

12.1.2022 proběhlo na naší škole školní kolo Biologické olympiáda na téma „Jak přežít zimu“. Celkem se ho zúčastnilo 5 žákyň. Skvělého výsledku v kategorii C dosáhla Magdaléna Halaštová (8.B) a postupuje tak do okresního kola. Na druhém místě se umístila Anička Vlčková (8.A) a třetí místo obsadilo Anička Daňková (8.A). V kategorii D dosáhla krásného výsledku Berenika Škrabolová, která taktéž postupuje do kola okresního.

 • Dějepisná olympiáda

Ve středu 12. 1. 2022 se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnilo se jí 21 žáků z celého 2. stupně. Vítězkou se stala Kristýna Hynková (9.A), na druhém místě se umístilo Michal Žákovsk (8.B) a třetí příčku obsadil Michal Janírek (9.B).

 • Pythagoriáda na ZŠ Vyhlídka

V listopadu proběhlo na ZŠ Vyhlídka školní kolo matematické soutěže zvané Pythagoriáda. Mezi úspěšné řešitele se probojovali 3 žáci: Bořek Vaculík (6.C), Lucie Onderková (9.C) a Michael Soušek (9.A). Okresního kola, které se konalo 7. 12. 2021, se z důvodu nemoci a karantény zúčastnil pouze Michael Soušek. Michael se umístil na děleném 5.-9. místě.

 • Logická olympiáda

Během měsíce září se mohli všichni žáci školy registrovat do matematické soutěže Logická olympiáda. Z celé školy se zúčastnilo 18 žáků od 1. do 9. třídy. Mezi nejlepší řešitele základního kola patří tito žáci: Eduard Malík 1.A (20.-26. v kraji), Michaela Petřvalská 2.B (8.-22. v kraji), Karel Malík 4.B (95.-97. v kraji), David Hruška 4.A (114.-124. v kraji) a Jonáš Halašta 8.B (43.-46. v kraji).

 • ZŠ Vyhlídka je vítězem okresního kola Jazykového WocaBee šampionátu

V říjnu se žáci 3.-5. ročníků naší školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Celkem se do soutěže zapojilo téměř 60 000 žáků. V našem okrese se nejpilnějšími žáky stali právě žáci naší školy ze třídy IV.A. Své prvenství si zasloužili sbíráním bodů za procvičování slovíček v aplikaci. Díky tomu postupují do krajského kola, které se uskuteční v listopadu.

 • Přírodovědný klokan

Ve středu 13. 10. 2021 proběhla na naší škole celostátní soutěž Přírodovědný klokan kategorie Kadet pořádaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. V této kategorii se soutěže zúčastnilo celkem 91 žáků z 8. a 9. ročníků. Tři nejlepší následně postupují do okresního kola. První místo obsadila Vendula Potěšilová (9.A), druhé Klára Březovjáková (9.B) a o 3. místo se rozdělili Jan Ramík (9.B) a Štěpán Srba (9.A).

 • Školní kolo mladého chemika

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se na naší škole konalo školní kolo celorepublikové soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky. Do soutěže se zapojilo 30 žáků 9. ročníků. Nejúspěšnějšími řešiteli vstupního školního kola se stali: Adéla Hanáková (9.B) a Michal Soušek (9.A) – oba se stejným počtem bodů – a Michal Janírek (9.B), který obsadil druhé místo.