Adaptační tábor

ADAPTACE NOVÝCH PRVŇÁČKŮ SE ZDAŘILA NA VÝBORNOU

Jako již tradičně probíhal konec prázdnin na ZŠ VYHLÍDCE v duchu příškolních táborů. Noví prvňáčci měli možnost se v týdnu od 22. 8. – 26. 8. 2022 zúčastnit „adaptačního tábora“. V rámci něj se seznámili nejen se školou a se svými paními učitelkami, ale poznali i ostatním pedagogické pracovníky, které budou po dobu své docházky potkávat či s nimi blízce spolupracovat. Čekal na ně také zajímavý program – všichni se pěkně protáhli a zadováděli si během sportovního dne, seznámili se s dopravními pravidly a vyzkoušeli si jízdu na kole či koloběžce v SVČ Domeček, formou her, povídání a tvoření si procvičili dovednosti, které budou v 1. třídě potřebovat, např. poznávání písmen, barev, počítání, grafomotorická cvičení, … Týden byl velmi příjemně strávený a žáci byli šikovní a pilně pracovali.

Mgr. Veronika Vozihnojová