Cesta do neznáma

CESTA DO NEZNÁMA

Letní prázdninová aktivita určená pro žáky 3. – 5. ročníků proběhla ve dnech 22.8. – 26.8.2022 na půdě školy ZŠ Vyhlídka a v jejím blízkém okolí. Formou různorodých her si děti rozvíjely jak čtenářskou, tak matematickou gramotnost. Žáci se stali objeviteli nejrůznějších kontinentů a v průběhu 5 dnů se dozvídali nové informace a rozvíjeli si své schopnosti a dovednosti. Cílem tohoto projektu byl rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, čehož děti dosahovaly šifrováním, řešením logických úloh a hádanek, hraním deskových her a stavbou prostorových objektů. Program obohatily nejrůznější pohybové hry a vlastní výtvarná kreativita dětí. Letní aktivita se dětem líbila a s úsměvem na rtech a odměnou z pokladu odcházely spokojeně domů.

Mgr. Radka Mynaříková, Mgr. Jana Vaďurová