Kouzelná zahrada

Kouzelná zahrada

Předposlední srpnový týden probíhala na naší škole prázdninová aktivita s názvem ,,Kouzelná zahrada“. Celý týden byl nabitý nejrůznějšími zábavnými hrami, křížovkami, spojovačkami, matematickými kvízy a hádankami v návaznosti na výtvarné a tvořivé akce v přírodě a v ateliéru naší školy. Tyto aktivity měly za úkol rozvíjet čtenářskou, přírodovědnou a matematickou gramotnost žáků. Dále pak rozvíjet řadu klíčových kompetencí, jako například spolupracovat, rozhodovat se a hledat řešení ve skupině.

Ve výtvarné dílně si žáci vyzkoušeli řadu různých výtvarných technik. Práce s keramickou hlínou byla zpestřením výtvarného tvoření v ateliéru naší školy.

Pro podporu přírodovědné gramotnosti se žáci zúčastnili entomologické přednášky, kde se dozvěděli různé zajímavosti ze světa hmyzu. Sbírkové skleníky v Olomouci jsme mohli obdivovat ve středu v rámci školní exkurze. Viděli jsme zde řadu zajímavých exponátů – palmy, ibišky, fikusy, citrusy, kaktusy, sukulenty, lekníny, cedráty a mnohé další.

Celý týden jsme zhodnotili jako velmi vydařený. Prázdninová aktivita byla příjemnou adaptací na nový školní rok.

Mgr. Radka Nedvěd Marjaková, Mgr. Jana Adámková