Putování se skřítky

Putování se skřítky

Ve dnech 22.8. – 26.6. probíhaly v prostorách školní družiny ZŠ Vyhlídka příškolní aktivity: „Putování se skřítky“. Cílem tohoto programu bylo prohloubit u dětí jejich čtenářskou a matematickou gramotnost formou zábavných a hravých činností připravených tak, aby jednotlivé dny byly pro každé dítě naplněny příjemným zážitkem.

Celý týden byl zaměřen na téma skřítci a víly. Jednotlivé dny jsme trávili jak v prostorách školního areálu, tak i mimo něj. Zaměřili jsme se, mimo již zmíněnou čtenářskou a matematickou gramotnost, také na činnosti výtvarné, kreativní a rukodělné s cílem prohloubit v dětech estetické vnímání a cítění. Čtenářskou a matematickou gramotnost jsme rozvíjeli pomoci námi vytvořeného deníčku, do kterého si děti zaznamenávaly vzpomínky a fotky z každého dne. Deníček byl doplněn nepřeberným množstvím různých skřítků s popisem každého z nich.

Během týdne jsme absolvovali dva výlety. Jeden byl věnován vycházce do okolí našeho města, jejímž cílem bylo najít kouzelnou hůlku skřítka Lesánka a druhý do Rožnova pod Radhoštěm. Zde jsme navštívili solnou jeskyni, kde jsme příjemně zrelaxovali unavené tělo z předešlého dne a dětské pohádkové lázně, které byly pro děti odměnou za úspěšné absolvování bojové hry.

Celý týden se nesl v pohodovém a hravém duchu. Děti byly velice šikovné a hodné. Podle reakcí dětí a milých slov od rodičů bylo znát, že si celý týden naplno užily. Tímto bychom rády rodičům poděkovaly za zpětnou vazbu ve formě milých slov, která jsou tou největší odměnou.

Ing. Veronika Vašíčková a Romana Kachtíková