ZŠ Vyhlídka se zúčastnila Technického Jarmarku

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje se dlouhodobě věnuje podpoře odborného vzdělávání a síťování škol a firem. V rámci těchto aktivit připravila pro letošní školní rok Technický jarmark, jehož cílem je pomoci žákům základních škol při volbě povolání. Přibližuje žákům reálné pracovní prostředí a seznamuje je se špičkovými technologiemi i se zajímavými možnostmi pracovního uplatnění ve firmách našeho regionu.

Dne 12.10.2022 žáci naší školy měli možnost navštívit firmu PONAST, ve které prošli celou výrobou, v DEZE je kromě moderních chemických laboratoří zaujala potrubní pošta. V ROBE po exkurzi jednotlivých výrobních úseků zhlédli světelnou show, která slouží především k propagaci prodeje.

Doufáme, že pohled na některé profese v našem regionu pomohl žákům s výběrem budoucího povolání, a děkujeme Krajské hospodářské komoře za možnost navštívit tyto firmy.

Mgr. Martina Krutílková