Návštěva dopravního hřiště

V měsíci říjnu děti ze školní družiny ukončily tradiční návštěvy dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí, které zase začnou probíhat na jaře příštího roku.

Žáci si tak již získané teoretické dovednosti, které s nimi procvičujeme formou zábavných aktivit během celého školního roku, mohli vyzkoušet v praxi. Stali se tak účastníky silničního provozu, kde si osvojovali zásady bezpečného a ohleduplného chování při jízdě na motokárách, kolech a koloběžkách a tím si uvědomovali, jak se správně chovat a zajišťovat tak vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních na komunikacích.

V průběhu návštěvy dopravního hřiště, přišel děti zkontrolovat strážník Městské policie a předal jim pár cenných rad, co se týče bezpečné jízdy na silnici. Žáci s ním diskutovali nejen o problematice v dopravě, ale kladli mu mnoho zajímavých dotazů, na které jim strážník velmi rád odpověděl. V závěru všechny účastníky silničního provozu pochválil za bezpečnou jízdu a příkladné chování v roli chodců.

Jelikož podzimní počasí dětem moc nepřálo, pevně věříme, že v jarním období si „malí řidiči“ užijí dopravní hřiště mnohem více.

Kachtíková Romana, Vašíčková Veronika – vychovatelky ŠD