ZŠ Vyhlídka navštívila Valašské ekocentrum

V měsíci říjnu jsme navštívili Valašské ekocentrum a to hned dvakrát. Výchovně vzdělávací program byl připraven nejprve pro 4. oddělení školní družiny s tématem recyklace a obnovitelných zdrojů. Děti se praktickou formou dozvěděly spoustu užitečného o tom, jak žít v komerčním světě v souladu s přírodou a snažit se, abychom ji svou činností nepoškozovali. Diskutovalo se s paní lektorkou na vážné téma – vyčerpávání zásob nerostného bohatství a devastace planety. Obnovitelné zdroje a s ním spojené správné třídění a následná recyklace je cestou, jak přispět k obnově a udržení života na Zemi. Děti během programu pracovaly a soutěžily v prostorech zahrady ekocentra i v budově, kde si ověřily své znalosti třídění na maketách barevných kontejnerů.

1. oddělení se zúčastnilo rovněž ekologického programu na ochranu přírody. Jejich tématem ovšem bylo kompostování a s ním spojená nezastupitelná role žížal. Do programu byla zařazena i praktická ukázka ze zahrady ekocentra. Žížaly pomáhají při růstu rostlin, při regulaci vody v půdě. Žížaly pracují i v zimě a zlepšují půdu.  Tyto teoretické i praktické vědomosti si děti osvojily během poutavé přednášky paní Husákové, které tímto za přípravu obou programů děkujeme. Těšíme se na další setkání a k ochraně planety se určitě vrátíme v tématech spojených s Dnem Země.

Za ŠD Olga Nejedlá