Dubnové aktivity ve školní družině

Již po řadu let je duben tradován jako měsíc bezpečnosti, v rámci kterého se koná mnoho dopravně preventivních akcí. I v naší školní družině tomu nabylo jinak.

Paní vychovatelky si pro děti z družinky připravily aktivity, zaměřené na bezpečné chování na ulici a silnici. Nejdříve si u žáků ověřily znalosti čísel tísňového volání a společně jsme si nasimulovali, jak probíhá rozhovor na tísňové lince. Dále si pak všichni zopakovali základy bezpečného pohybu v silničním provozu, bezpečné přecházení přes silnici, dopravní značky a připomněli si, jaká je povinná výbava na kolo. Těmto aktivitám jsme věnovali zvýšenou pozornost, protože v měsíci dubnu nás čekají první návštěvy dopravního hřiště, které budou probíhat až do konce školního roku.

Měsíc bezpečnosti zakončilo 3. oddělení školní družiny návštěvou služebny Městské policie ve Valašském Meziříčí. Pro valmezské strážníky nebyla tato návštěva ojedinělá. V rámci preventivních programů připravují pro žáky besedy jak na služebně, tak přímo ve školách.

Děti se zájmem sledovaly operační středisko včetně kamerového systému města a poznávaly tak místa, která navštěvují. Zvláště na chlapce pak zapůsobila ukázka výstroje a výzbroje strážníků a děvčata si pak mohla vyzkoušet odchytové pomůcky na toulavou zvěř. V závěru návštěvy mohli žáci zhlédnout práci strážníka stálé služby, který právě přijímal hlášení prostřednictvím vysílačky, a všichni pochopili, že to není hra. Naštěstí se nejednalo o nic vážného. Příjemné odpoledne jsme zakončili prohlídkou služebního vozidla.

Strážníkům děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci.

Kachtíková Romana – vychovatelka 3. oddělení ŠD