Dopravní výchova ve školní družině

Měsíc duben je měsícem dopravy, a proto jsme se ve školní družině zaměřili na činnosti dopravní tématiky. Nejprve jsme si formou rozhovoru na téma „Dopravní prostředí a já“ vysvětlili, co vše do dopravního prostředí patří. Porovnávali jsme vhodné i nevhodné chování v dopravním provozu a zaměřili se na dopravní značky. Poté jsme navázali na výtvarnou činnost, ve které žáci vytvářeli svou vlastní dopravní infrastrukturu. Na závěr po návštěvě dopravního hřiště a splnění předešlých činností následoval krátký test. Za odměnu byl žákům vystaven řidičský průkaz. Cílem jednotlivých činností bylo hravou formou děti zaujmout, aby přemýšleli o jednotlivých situacích, se kterými se v dopravním prostředí setkávají.