Krásenský zvoneček

Ve dnech 13. a 14. 4. 2023 se konal v M-klubu ve Valašském Meziříčí jubilejní 30. ročník recitační soutěže Krásenský zvoneček. Naši recitátoři dokázali, že patří mezi ty nejlepší.

V soutěži týmů jsme získali prvenství v 1. a 2. kategorii. 3. kategorii poznamenaly přijímací zkoušky na střední školy, díky kterým se soutěže nemohly zúčastnit naše dvě skvělé recitátorky z devátých tříd, Lucie Piskláková a Natálie Trusinová, nenaplnili jsme tedy podmínky pro soutěž týmů.

A jak se dařilo v soutěži jednotlivcům?

V první kategorii zvítězila Kristýna Kopecká ze 4. B, na druhém místě se umístil Filip Staněk ze 3. A a čestným uznáním porota ocenila Lukáše Groha ze 4. B.

V kategorii druhé vybojovala Elen Trusinová ze 6. A druhé místo, čestné uznání patřilo děvčatům z 5. A, Biance Škrabolové a Karin Janovské.

Osamocený v týmu nejstarších zůstal Josef Vybíral ze 7. C, ale svým výkonem vše vynahradil a získal prvenství ve třetí kategorii.

Je potřeba říct, že konkurence a úroveň soutěže rok od roku stoupá, o to víc si ceníme výsledků, kterých se letos našim recitátorům podařilo dosáhnout. Moc jim všem blahopřejeme, všichni si zaslouží velkou pochvalu za pečlivou přípravu, která vyžaduje hodně trpělivosti i času. Přejeme všem hodně štěstí v dalších soutěžích.

Jana Vašková a Marta Garzinová