Regionální kolo recitační soutěže

V pátek 28. 4. 2023 proběhlo v Uherském Hradišti regionální kolo recitační soutěže. Naši školu a zároveň celý okres Vsetín reprezentoval Josef Vybíral ze třídy 7.C. Odborná porota vyzdvihla Pepovu přirozenost, schopnost navázat kontakt s diváky a ocenila jeho přednes a přesvědčivé podání textu Miloše Macourka jako absolutně nejlepší. Josef tedy zvítězil ve své kategorii a postupuje na celostátní přehlídku, která se bude konat v červnu ve Svitavách.

Paradoxem je, že Pepa se letos recitační soutěže zúčastnil poprvé v životě, o to cennější tento úspěch je.

Moc blahopřejeme k vynikajícímu výsledku a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Jana Vašková