Školní akademie 2023

31. května 2023 v místním amfiteátru po krátké odmlce opět proběhla tradiční školní akademie. Bylo to skvělé, nezapomenutelné odpoledne plné radosti, talentu a vynikajícího umění.

Akademií nás provázeli žáci 9. ročníku, kteří také celý program započali svým tanečním vystoupením. Po jejich úvodním tanci se na jevišti vystřídali žáci prvního stupně a následoval je druhý stupeň. Třídy si svá vystoupení, která vymýšleli a sestavovali sami žáci, nacvičovaly za pomoci svých učitelů. Vystoupení byla nejrůznějších druhů – taneční, hudební či divadelní. Pro nejmenší byl připraven i doprovodný program ve formě dílniček nebo třpytivého tetování.

Všichni žáci, kteří byli zapojeni do akademie, zasluhují velký obdiv za odvahu vystoupit před zaplněným amfiteátrem. Poděkování patří nejen vystupujícím, ale také všem učitelům a zaměstnancům školy, kteří pomohli zorganizovat tuto skvělou akci, a v neposlední řadě i rodičům a přátelům, kteří přišli a podpořili naše žáky.

Doufám, že jste si akademii užili stejně jako my. Byl to skvělý zážitek, který nám připomněl, jak talentovaní a jedineční naši žáci jsou. Těšíme se na setkání při dalších příležitostech.