Návštěva dopravního hřiště

Ve středu dne 7. 6. jsme měli poslední možnost v letošním školním roce navštívit dopravní hřiště. Děti z 2.oddělení školní družiny si i přes původně plánovanou nepřízeň počasí návštěvu hřiště dostatečně užily. Připomněli si pravidla silničního provozu a svou téměř bezchybnou jízdou prokázaly znalost dopravních značek i pravidel silničního provozu.