Exkurze do Dlouhých Strání

Dne 13. června 2023 se žáci osmých ročníků a někteří sedmáci zúčastnili poznávací exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Vyráželi jsme v 7: 30 od školy směr Hranice a poté dál a sever.

Po příjezdu k dolní nádrži jsme absolvovali odborný výklad a film o stavbě a funkcích celého komplexu, prošli jsme si část podzemních prostor s technickým vybavením elektrárny a prohlédli jsme si dvě reverzní turbíny, které pracují buď jako generátory – vyrábějí tedy elektrický proud, nebo jako čerpadla, aby doplnily stav vody v horní nádrži přečerpávací elektrárny.

Poté jsme popojeli k hrázi dolní nádrže a následovalo nezbytné fotografování a obhlídka hráze i okolní krajiny.

Poslední část exkurze byla zahájena výjezdem pod horní nádrž. Pak jsme krátkou procházkou vyšli až k horní nádrži a částečně jsme ji obešli. Počasí nám přálo, i když u horního jezera bylo poněkud chladno, a mohli jsme obdivovat výhledy na hřebeny Jeseníků i blízkou horu Praděd s vysílačem a okolí.

Mgr. Marcela Holubcová