Požární ochrana očima dětí 2023

I v letošním roce jsme se zapojili do celorepublikové soutěže Požární ochrana očima dětí. Vyhlašovatelem soutěže je jako každoročně Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska spolu s MŠMT ČR. V okresním kole se letos utkalo 19 základních škol a 996 dětí a žáků všech věkových kategorií.

Žáci naší školy se letos zapojili nejen do výtvarné části, ale zkusili štěstí i v digitální kategorii, a to díky dvojici děvčat ve složení Eliška Dobešová a Lucie Krčmářová (obě 6. B). Ty ve volném čase natočily úžasné a věrohodné video s preventivním obsahem na téma: Hasiči a komíny. Díky tomu se jim podařilo uspět v krajském i okresním kole a umístit se na 1. místě v DT2 kategorii. V kategorii ZŠ3 se na 3. místě díky své výtvarné práci umístil Samuel Žitník ze třídy 6. A. Všichni tři byli po zásluze odměněni na slavnostním vyhlášení v místní stanici HZS Zlínského kraje.

Všem účastníkům moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí v další kreativní práci!

Mgr. Jana Adámková