TURISTICKÝ KROUŽEK

Ve školním roce 2023/2024 se můžete opět jako loni těšit na turistický kroužek při ZŠ Vyhlídka. Kroužek je určen pro všechny žáky 2. stupně, kteří rádi tráví volný čas aktivním pohybem v přírodě.

Vždy jednu sobotu v měsíci společně vyjdeme nebo vyjedeme vlakem/autobusem do okolí Valašského Meziříčí a našlapeme pár kilometrů (10-20 km) přírodou. Seznámíme se se zajímavostmi našeho kraje, naučíme se s GPS navigací, práci s mapou a orientaci v terénu. Na jednotlivé výjezdy se zájemci hlásí dopředu, vyzvednou si u p. uč. Chvatíkové přihlášku. Přihlášku nechají vyplnit od rodiče a přinesou zpět do školy. Účast není povinná (prostě jdeš, když máš čas a dopředu se přihlásíš).

Mgr. Lucie Chvatíková