Technický jarmark

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje se dlouhodobě věnuje podpoře odborného vzdělávání a síťování škol a firem. V rámci těchto aktivit připravila pro letošní školní rok Technický jarmark, jehož cílem je pomoci žákům základních škol při volbě povolání. Přibližuje žákům reálné pracovní prostředí a seznamuje je se špičkovými technologiemi i se zajímavými možnostmi pracovního uplatnění ve firmách našeho regionu.

Dne 18.10. 2023 žáci naší školy měli možnost navštívit firmu SCHOTT, ve které si prošli část výroby, v BLOCKU zhlédli zajímavou prezentaci firmy, zástupce Střední průmyslové školy stavební žáky seznámil s možnostmi dalšího studia na této škole. Na závěr byli seznámeni s možnostmi profesního uplatnění v této firmě.

Doufáme, že pohled na některé profese v našem regionu pomohl žákům s výběrem budoucího povolání, a děkujeme Krajské hospodářské komoře za možnost navštívit tyto firmy.

Mgr. Martina Krutílková