Přírodovědný klokan

Ve středu 11. 10. 2023 proběhla na naší škole celostátní soutěž Přírodovědný klokan – kategorie Kadet. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Hlavním cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Soutěžícím byl zadán jednorázový test, který obsahoval 24 zapeklitých úloh z přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu, matematiky a všeobecných znalostí. Na řešení měli žáci celkem 40 minut.

V kategorii Kadet se soutěže zúčastnilo celkem 95 žáků z 8. a 9. ročníků.

Kadet (8. a 9. ročník) – výherci

  1. místo – Pavlína Hašová (9.B)
  2. místo – Karolína Lukášová (8. C)
  3. místo – Štěpán Vaněk (8. B)
  4. místo – Vladislav Palát (8. A)
  5. místo – Ondřej Vávra (9. A)

Vítězům gratulujeme a všem žákům děkujeme za účast.

 Mgr. Radka Nedvěd Marjaková