Humanitární den

Ve středu 29. listopadu proběhl na ZŠ Vyhlídka humanitární den, který propojil žáky s představiteli armády. Vojáci z 71. mechanizovaného praporu „Sibiřský“ spolu se zástupci odboru komunikace Ministerstva obrany České republiky představili projekt POKOS (Příprava občanů k obraně státu), jehož cílem bylo předat žákům informace o povinnostech občanů ve vztahu k obraně státu, úkolech ozbrojených sil ČR, členství ČR v mezinárodních bezpečnostních organizacích, principech obrany státu a současném bezpečnostním prostředí. 

V rámci programu pro žáky druhého stupně byla věnována pozornost nejen teoretickým informacím, ale také praktickým dovednostem. Žáci se aktivně učili, jak si v přírodě postavit provizorní přístřešek – ať už využitím přirozených úkrytů nebo stavbou přístřešku od základů za pomoci větví, jehličí a listů. Dále prošli základy první pomoci, kdy si sami vyzkoušeli masáž srdce, zastavování krvácení nebo obvazování ran. Tato interaktivní část akce nejen poskytla užitečné dovednosti, ale také rozšířila povědomí o tom, jak efektivně reagovat v krizových situacích. A aby program poskytl žákům co nejvíce užitečných informací, nechybělo ani stanoviště, které zajišťovalo základy sebeobrany. 

V neposlední řadě byla pro žáky připravena prohlídka armádní techniky, která byla dostupná nejen pro žáky druhého stupně, ale i pro ty mladší. Ti se navíc aktivně zapojili do výtvarné soutěže, v rámci které kreslili obrázky s vojenskou tematikou. Nejlepší z nich pak byli odměněni výherním balíčkem. 

Celkově byl humanitární den nejen poučný, ale i zábavným způsobem propojil školní prostředí s realitou povinností občanů a úkoly ozbrojených sil. Žáci odcházeli s novými znalostmi, dovednostmi a pocitem, že jsou součástí širšího kontextu připravenosti na obranu státu.