Výuka logiky na ZŠ Vyhlídka

Letošní rok se na ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí otevřela 1. třída pro nadané žáky s rozšířenou výukou anglického jazyka, osobnostního rozvoje, logiky a matematiky Hejného metodou – vše pod křídly Světa vzdělání. Vyučovací hodina logiky je zaměřena na rozvoj matematicko – logické stránky intelektu. Probíhá jednu vyučovací hodinu týdně. Žáci hledají souvislosti mezi informacemi, učí se samostatně přemýšlet, třídit informace, hledat řešení.Prvňáčky v hodinách logiky provází zvířecí kamarád, který děti bere na výlety za krásami všech kontinentů. Miloš je slon, který má rád logiku. Většinu času tráví řešením logických problémů, úkolů a hádanek. Společně s žáky si hrají, nacházejí různé možnosti řešení, učí se správně využívat informace. Pro rodiče budoucích prvňáčků, které tento vzdělávací koncept zaujal, připravujeme 16. ledna 2024 v 16:00 informační schůzku na ZŠ Vyhlídka, kde se budou mít možnost dozvědět bližší informace.

Mgr. Alena Ešlerová