Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 30. listopadu se na naší škole konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Téma vyhlášené pro tento rok bylo „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“.  Období českého středověku patří mezi oblíbená témata, proto i zájem žáků o účast na olympiádě byl větší než obvykle. Školního kola se zúčastnilo 23 žáků z osmých a devátých ročníků. Většina z nich se zařadila mezi úspěšné řešitele olympiády. Na prvním místě se umístil Matyáš Palát ze třídy 8.A, který získal celkem 54 bodů (z 60 možných). O pěkných výsledcích žáků svědčí i to, že do okresního kola postoupili hned 3 žáci, kromě vítěze i Vladislav Palát (také z 8.A) a Veronika Bílková (9.B). Všem žákům blahopřejeme ke krásnému výsledku.

Mgr. Lenka Bajerová