„Výlet do Afriky“ pro žáky 8. ročníků

Dne 15. 12. 2023 se žáci 8. ročníků zúčastnili přírodovědné přednášky na téma:,, Afrika, země mnoha tváří“ pod vedením paní magistry Květoslavy Zemanové.

Poutavé příběhy byly podtrženy přímo cestovatelskými zážitky paní Zemanové, která procestovala část Afriky.

Afriku má mnoho z nás spojeno s krásnou přírodou plnou divokých, a často ohrožených zvířat. Tato krásná a zároveň drsná zem nabízí bohatou historii, jazyk a kulturu díky tisíce různých národů, národností a odlišných etnických skupin.

Během přednášky jsme se dozvěděli, že tamní poměry jsou výrazně odlišné od evropských. Pokud se člověk nechce dostat do nesnází, je dobré si dopředu nastudovat místní flóru, faunu, ale také zvyky a mentalitu místních obyvatel.

Díky autentickým fotografiím jsme se doslova přenesli na africké safari. Národní park Serengeti nás vskutku uchvátil.

Paní magistře Zemanové moc děkujeme. Díky poutavé přednášce jsme si mohli prohloubit naše vědomosti z přírodopisu.

Mgr. Radka Nedvěd Marjaková