Badatelsky orientovaná výuka na ZŠ Vyhlídka

I v letošním školním roce probíhá výuka v hodinách přírodopisu badatelsky. Hodiny jsou postaveny na moderním trendu výuky, a to na Badatelsky orientované výuce, při které žáci formulují problém, posuzují, plánují, experimentují a vlastním bádáním získávají nové poznatky.

Žáci se stávají mladými vědci, kteří se učí samostatnosti, kritickému myšlení a zlepšují své komunikační dovednosti. V případě vědeckého omylu (chyby) vyhledávají nové informace a pátrají po jiném řešení. Celá výuka je zpestřena různými pokusy a prací s mikroskopy.

Mgr. Radka Nedvěd Marjaková