Třída s rozšířenou výukou – Svět vzdělání

Vážení rodiče předškoláků,

v úterý 16. ledna 2024 Vám od 16:00 hodin ve třídě I.C představíme nabídku vzdělávání ve třídě s rozšířenou výukou. V září 2024 se opět otevře třída s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky, logiky a osobnostního rozvoje ve spolupráci se spolkem Svět vzdělání. Bude Vám představen tento koncept vzdělávání a budou Vám zodpovězeny všechny dotazy týkající se tohoto způsobu vzdělávání. Schůzkou Vás bude provázet ředitel Světa vzdělání Ing. Tomáš Blumenstein, přítomni budou budoucí třídní učitelka této třídy, třídní učitelka se zkušenostmi při vzdělávání dle tohoto konceptu a ředitel školy. Těšíme se na Vás.

Daniela Miklová, ředitelka školy