Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Konverzační soutěž v německém jazyce se na naší škole koná pravidelně. Žáci si vylosují jedno z osmi témat, jako jsou např. koníčky, bydlení, nakupování a podobně, a po krátké přípravě o tématu hovoří a odpovídají na otázky. Letošního školního kola se bohužel kvůli nemoci nemohli zúčastnit někteří z přihlášených žáků. I přesto byly výkony velice kvalitní. Musíme ocenit zejména osmáky, kteří se němčinu učí teprve 1 a půl roku. Přesto se na soutěž dobře připravili a mohli jsme si tak popovídat i o tématech, které je ve vyučování teprve čekají. Zvládli také konverzaci o obrázku, na kterou se předem připravit nemohli.

Na 3. místě se umístil Matyáš Kubiš ze třídy 9. B, na 2. místě Hanka Hromadová rovněž z 9. B a vítězkou se stala Adina Drápelová z 8. A. První 2 postupují do okresního kola, které se uskuteční 28. 2. na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.

Mgr. Lenka Bajerová