Zeměpisná olympiáda

Letošní, tedy 26. ročník zeměpisné olympiády proběhl 27. února 2024 na ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, kde se konalo okresní kolo této soutěže. Celkem se okresního kola zúčastnilo 56 žáků, což je pro nás, učitele zeměpisu, velmi potěšující. Soutěž byla rozdělena na čtyři kategorie a to na kategorii A (žáci 6. tříd), B (žáci 7. tříd), C (žáci 8. a 9. tříd) a D (střední školy). Naši školu po vítězství ve školním kole zastupovala ryze pánská sestava. V kategorii A Ondřej Bača ze třídy 6. B, v kategorii B Samuel Žitník ze třídy 7. A a v kategorii C Bořek Vaculík ze třídy 8. C. Každá kategorie měla 3 části – práci s atlasem, práci bez atlasu (vědomostní) a praktickou část. Zaměření úloh je nad rámec běžné školní výuky, vždy však úměrné věku soutěžících.  Důraz je kladen na dovednosti analýzy a syntézy poznatků, vysvětlení a pochopení problémů, nikoli ověření pouhého memorování.

Všichni žáci podali skvělé výkony, ale své znalosti ze zeměpisu předvedl mezi velkou konkurencí ostatních škol Vsetínského okresu nejlépe ze všech Bořek Vaculík, který obsadil 8. místo ve své kategorii. Krásné umístění pak ve svých kategoriích vybojovali i Samuel Žitník (10. místo) a Ondřej Bača (12. místo). Všem reprezentantům děkuji za účast a doufám, že nás někteří budou i příští rok zastupovat v tak dobré formě jako letos.